پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: نقد

سعید شفیعا

تعطیلات عید درد بی‌درمان گردشگری ایران

نوروز، ریشه در هر کجای تاریخ ایران باستان داشته باشد، برای همۀ ما خاطرۀ تعطیلی، دورهمی، سفر و اضافه‌وزن دارد. دامنۀ نفوذ این اوقات فراغت

تقدس خط
نظر آنلاین

عادات بصری و تقدس خوشنویسی

کاربرد تزئینی خط علاوه بر وظیفه انتقال اطلاعات، از دیرباز در هنر سرزمین‌های گوناگون و از جمله در ایران قابل مشاهده است. نمونه‌های فراوانی از

نظر آنلاین

پیشگیری بهتر از درمان است

شهر به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی پیچیده دیرزمانی است مورد توجه دانشمندان و محققین در عرصۀ اجتماعی است و هر یک از زاویه‌ای ابعاد مختلف

نظر آنلاین

هنرهای شهری و نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

مدیریت کلان‌شهر تهران بر اساس سیاست‌های اقتصادی، از دو سال پیش ناگهان تغییری در مضمون بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق پروژۀ «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»

گرگان
نظر آنلاین

گرگان ، نمونه ای از شهر هنجاری

هدف این متن، نقدی بر مؤلفه‌های هنجار در روند شکل‌بخشی به ساخت‌و‌سازهای انسانی است که در این محفل به ساخت و ساز شهر گرگان پرداخته