پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: حمیده ابرقویی‌فرد

حمیده ابرقویی‌فرد

حمیده ابرقویی‌فرد

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
پاتوق اجتماعی یا ویترین نمایش ایدئولوژی؟
فضای جمعی

پاتوق اجتماعی یا ویترین نمایش ایدئولوژی؟

فضای عمومی ایوان انتظار تنها ویترین نمایش ایدئولوژی حاکمیت بوده و محقق شدن ادعاهای مدیریت شهری، در گروی قابلیت ‌دسترسی و بروز رویدادها توسط آحاد جامعه است.

کمینه‌ گرایی یا بیشینه‌ گرایی مساله این است
برنامه ریزی و مدیریت شهر

کمینه‌ گرایی یا بیشینه‌ گرایی مساله این است

عملکرد مدیران شهری برای موفقیت فضاهای عمومی باید فراتر از بهینه ‌سازی کالبدی (کمینه یا بیشینه گرایی) صرف بوده و با توجه کافی به زمینه ‌تاریخی فضا همراه باشد.

نقدی بر ابعاد اجتماعی راهبردهای طرح جامع تهران
برنامه ریزی و مدیریت شهر

نقدی بر ابعاد اجتماعی راهبردهای طرح جامع تهران

راهبردهای طرح جامع کالبد مشترک را بررسی و راه حل کالبدی چون حوزه‌‌بندی عملکردی و ساماندهی کالبدی را برای توسعه اجتماعی از طریق فضای عمومی مورد توجه قرار می‌دهد.

تهران محله ندارد
سازمان فضایی شهر

تهران محله ندارد

محله تبلور فضایی هویت و تفاوتهاست. تمایز عمومی و خصوصی در چارچوب محله تولیدکننده الگوی زندگی اجتماعی است. شهرهای ایرانی از آغاز دوره اسلامی بر

اجتماعی بودن در روزگار کرونا
رفتار اجتماعی

اجتماعی بودن در روزگار کرونا

بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های فضای مجازی نشان می‌ دهد که برخلاف فرضیات متعارف، فضای عمومی شهرها رو به زوال نیست بلکه در حال گسترش است.

شهری برای فروش، شهری برای گذر
فضای جمعی

شهری برای فروش، شهری برای گذر

بهره‌ برداری اقتصادی از پیاده ‌راه توسط شهرداری می‌تواند زمینه‌ ساز افزایش ثروت عمومی باشد اما نباید کیفیت زندگی پیاده را تحت تاثیر قرار دهد.

عمومی‌ ترین خصوصی
فضای جمعی

عمومی ترین خصوصی

فضای دانشگاه تهران در دسترسی همگان نیست اما محل وقوع وقایع تهران در قرن اخیر بوده است. این پارادوکس ناشی از شیوه‌ مدیریت فضای دانشگاه با ماهیت عمومی آن است.

از بازار تا مال
فضای جمعی

از بازار تا مال

دسترسی به مال‌ها بر خلاف بازار انحصاری شده و دیگر جزئی از فضای گذر افراد نیستند و استفاده از امکانات ارائه شده منحصر به گروه خاصی از جامعه است.