مطالب دسته‌بندی: باستان شناسی

سکه های هخامنشی
نظر آنلاین

سکه های هخامنشی

داریوش پس از آنکه نظام مالی را قوام بخشید، دستور تاسیس ضرابخانه‌ها را داد و با روش معینی شمش‌های زر و سیم برای ضرب سکه از خزانه به ضرابخانه فرستاده شد.

دیو و دیوپرستی در باور ایرانیان باستان
نظر آنلاین

دیو و دیوپرستی در باور ایرانیان باستان

تـلاش بـرای خرسندکردن و در خدمت‌گرفتن دیوان که تمام نيايش‌ها و قربانی‌های تقـديم شـده بـه اهريمن برای رسیدن به این هدف صورت می‌گرفت، از ترس ایشان بوده است.

پژوهشی پیرامون سنگ‌نگاره‌های ساسانی
نظر آنلاین

پژوهشی پیرامون سنگ‌نگاره‌های ساسانی

پژوهش تصویر هریک از شاهان ساسانی را بر سنگ‌نگاره‌ها با سکۀ همان شاه مطابقت داده و با دقت در شناخت شخصیت شاه و رویدادهای نقش‌شده بر سنگ‌نگاره صحه گذاشته است.

دیواری که روزگاری بخشی از باروی تهران بود
نظر آنلاین

دیواری که روزگاری بخشی از باروی تهران بود

در بازسازی مغازه‌ای در بازار حضرتی در زمستان ۹۷، پازل حصار تهران کامل‌تر شد. در این بازسازی، بخش دیگری از باروی تهران در دوران ناصری کشف شد.

تکذیب وجود سکه های طلا در خمره های کشف شده
نظر آنلاین

تکذیب وجود سکه های طلا در خمره های کشف شده

بررسی اولیه نشان می دهد قدمت تاریخی این دو خمره که از آنها به عنوان محلی برای انباشت و ذخیره مواد غذایی استفاده می شده است، به دوره سلجوقیان باز می ‌گردد.

قلعه خندان گرگان ساماندهی می‌شود
نظر آنلاین

قلعه خندان گرگان ساماندهی می‌شود

قلعه خندان گرگان یکی از قلعه‌های نظامی دوران ساسانی و اسلامی به منظور کاوش‌های باستان شناسی، ایجاد موزه و فراهم کردن بستر بازدید گردشگران ساماندهی می‌شود.

رضا ناصری

نقش های دره چوگان

در سال 1353 گروهی از باستان شناسان به سرپرستی دکتر علی اکبر سرفراز محقق و باستان شناس بزرگ و برجسته ایرانی به کاری بزرگ و ارزنده دست زدند و با کوشش و تلاش مداوم و شبانه روزی در مدتی نزدیک به نه ماه توانستند نقش برجسته های دوران ساسانی واقع در تنگ چوگان فارس را از انهدام و فرسایش حتمی نجات بخشند. کار در گرمای سوزان آفتاب، محیط نا مناسب بهداشتی، فقدان مکان ایمن و مناسب برای استراحت، وجود حشرات موذی و گزنده و انواع و اقسام ناراحتی های بدنی، بسیار سخت و طاقت فرسا بود اما آنها با عشق

نظر آنلاین

سير تحول نقوش آوندهاي سيمين طی حكومت ساسانيان

نقوش اين جام عبارت است از تصوير بهرام دوم، فرمانرواي ساساني(275-292 ميلادي) و فرزند جوان او بهرام سوم، در حاليكه حلقه وليعهدي را در دست گرفته؛ نقش اين پادشاه همراه وليعهد در سكه‌ها و نقش برجسته‌هاي آن دوران نيز ديده مي‌شود. به طور كلي يك تقسيم بندي نسبي از سير تحول نقوش آوندهاي سيمين را با مطالعات عيني و ظروف موجود مي‌توان به شرح زير پيشنهاد كرد: 1. از اوايل قرن سوم تا اوايل قرن چهارم ميلادي كه در اين دوره نقش شاهان و بزرگان ساساني به عنوان تجليل فرمانروا و دودمان او بر بدنه جام و مركز بشقاب‌ها نقش