سير تحول نقوش آوندهاي سيمين طی حكومت ساسانيان

نقوش اين جام عبارت است از تصوير بهرام دوم، فرمانرواي ساساني(275-292 ميلادي) و فرزند جوان او بهرام سوم، در حاليكه حلقه وليعهدي را در دست گرفته؛ نقش اين پادشاه همراه وليعهد در سكه‌ها و نقش برجسته‌هاي آن دوران نيز ديده مي‌شود. به طور كلي يك تقسيم بندي نسبي از سير تحول نقوش آوندهاي سيمين را با مطالعات عيني و ظروف موجود مي‌توان به شرح زير پيشنهاد كرد: 1. از اوايل قرن سوم تا اوايل قرن چهارم ميلادي كه در اين دوره نقش شاهان و بزرگان ساساني به عنوان تجليل فرمانروا و دودمان او بر بدنه جام و مركز بشقاب‌ها نقش شده‌است. اين‌ها را ظروف اوليه ساساني بايد به شمار آورد، يعني دوراني كه فقط تصاوير شاهان و بزرگان به صورت رسمي تصوير شده و هنوز از صحنه‌هاي بزم و شكار در اين دوره خبري نيست. 2. دروه دوم كه از دهه‌هاي نخستين قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم ميلادي يعني به تقريب از اوايل حكمراني شاهپور اول تا دوران سلطنت بهرام پنجم (بهرام گور) ادامه مي‌يابد. در اين دوره صحنه‌هاي شكار به اشكال مختلف در روي ظروف مجسم شده، گاهي براي نشان‌دادن قدرت فرمانرروا، او را پياده در حال مبارزه با حيوانات درنده ترسيم نموده‌اند. بايد توجه داشت كه قبل...

بررسي آوندهاي سيمين زراندود ساساني

هنر ساساني معرف يك تجدد و احياي ناگهاني نيست، بلكه خود معجوني است از هنر ايران كه متجاوز از هزار سال بر آن گذشته و در اين دوره به اوج بالندگي و تعالي خود رسيده. بنابراين تكرار نقش هاي كهن در هنر ساساني امري عادي بوده و نمي توان آن را اتفاقي تلقي نمود. بر بدنه گلداني نقره اي، دو بز كوهي به طور قرينه در طرفين درختي نقر گرديده اند. (نگاره شماره 1) اين نگاره يادآور نقش هاي كهن ايران باستان مي باشد كه حيوانات واقعي يا افسانه اي به شكل قرينه در دو سوي درخت زندگي نموده شده اند. همچنين نقش شكار حيوانات توسط شير كه در هنر هخامنشي نقشي مرسوم و شناخته شده است، در هنر ساساني نيز متجلي مي شود. (نگاره شماره 2) نگاره 1 : گلدان ساسانی با نقش دو بز به حالت قرینه در طرفین درختی که احتمالاً درخت زندگی است نگاره 2 : نقش میان بشقاب ساسانی : نقش شیر در حال شکار غزال مهمترين نشان هاي ويژه شهرياري در زمان ساسانيان عبارت بودند از: افسر شهرياري و زيورهاي خاص به ويژه نوار ها و گردنبندي از مرواريد درشت؛ همه اين نشانه ها جنبه سمبليك بغرنجي داشتند كه با آئين زرتشت در ارتباط...

صفحه 2 از 2 1 2

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.