پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نقد رویکرد مدیریتی پروژۀ بازآفرینی محورشهری فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران_تبریز

چکیده: هدف اصلی تعریف مسابقۀ «بازآفرینی محور شهری_ طراحی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران_تبریز » بیان تمرکز مدیریت شهری بر نوسازی قلمروی عمومی است.

خواستۀ ساکنین منطقۀ ۱۷ و ۱۸ شهر تهران، شنیده‌شدن نیازخواهی آن‌ها در بزرگترین پروژۀ بازآفرینی شهری است. نیاز به فضایی هم‌سو با زندگی روزمره و نه جدا از آن که ترکیب واحدی از هویت، زیبایی و کارکرد باشد.

نقد رویکرد مدیریتی به پروژۀ بازآفرینی محور شهری فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران_تبریز

بازآفرینی فضای فوقانی تونلی که از انتقال خط راه‌آهن تهران_تبریز به زیرزمین ایجاد شده، دلیل تعریف مسابقۀ «بازآفرینی محور شهری_ طراحی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران_تبریز »  توسط سازمان نوسازی شهر تهران بود که هدف اصلی آن بیان تمرکز مدیریت شهری بر نوسازی قلمروی عمومی است.

پرسش در مورد رویکرد مدیریت شهری به این مسابقه، مسألۀ اصلی نشستی بود که روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور مهدی شیبانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدعبدالهادی دانشپور، عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌ و‌ صنعت، سیدامیر منصوری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و کاوه حاجی‌علی‌اکبری رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در گالری نظرگاهِ پژوهشکدۀ نظر برگزار شد. رویکرد مورد پرسش در این نشست، رویکرد مدیریت شهری اقتدارگرایانه‌ای است که در تقابل با رویکرد علمی به مدیریت، موجب‌ شده «منظر» به عنوان یک دیسیپلین کل‌نگر در مواجهه با شهر، تخصصی مغفول در این مسابقه باشد. تخصصی که منظر شهری منطقه را اصل برنامه‌ریزی خود قرار می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مطالعه مطلب