پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

افزایش سهم فعالیت‌های عمرانی به ۴۷ درصد بودجۀ ۹۹ شهرداری، رفتن به راه رقیب.

چکیده: افزایش سهم بودجۀ عمرانی به ۴۷ درصد در بودجۀ ۹۹، بازگشت شهرداری تهران به مسیررفتۀ ادارۀ شهر در دوران رقیب خود یعنی قالیباف است.

افزایش سهم فعالیت‌های عمرانی به ۴۷ درصد بودجۀ ۹۹ شهرداری، رفتن به راه رقیب.

بودجۀ ۹۹ شهرداری تهران ۲۵ درصد افزایش یافته و ۴۷درصد کل آن مربوط به فعالیت عمرانی است.

پیروز حناچی در طول دورۀ ۱۲سالۀ شهرداری قالیباف از منتقدان جدی عملکرد او در ادارۀ شهر بود. او قالیباف را به تراکم فروشی و شهرفروشی متهم می‌کرد و اقدامات سطحی نظیر ساخت پیاده‌راه را از نظر تخصصی برای ادارۀ شهر ناکافی تلقی می‌کرد.

آبان امسال، قالیباف در یک برنامۀ تلوزیونی، حناچی را به ادارۀ شهر با چانه و بدون عقل متهم کرد. غلامحسن محمدی، مشاور حناچی  با انتشار لیستی از فعالیت‌های عمرانی ناموفق تهران در دورۀ قالیباف در توییتی، انتقاد او از حناچی را به سخره گرفت.

محسن هاشمی گفت که صف طلبکاران مقابل شهرداری، عملکرد قالیباف را نشان می‌دهد.

ادارۀ تهران در دورۀ مدیریت شهری فعلی با شعار شهری برای همه، معطوف به مقاومت در برابر فروش تراکم و کسب درآمد از طریق فروش شهر و بهادادن به طرح‌های مربوط به زندگی پیاده بود. بودجۀ سال ۹۸ نیز بخش عمدۀ خود را به برنامه‌ریزی در حمل و نقل عمومی، تخصیص داده بود.

شهرداری فعلی با ۴۷ درصد افزایش علی رغم انتقادات شدید به مدیریت قالیباف که عمرانی بوده و نه مشارکتی، به راه قالیباف رفته است. افزایش سهم بودجۀ عمرانی به ۴۷ درصد در بودجۀ ۹۹، بازگشت شهرداری به مسیررفتۀ ادارۀ شهر در دوران قالیباف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *