پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

اجاره نامه و مقررات جدید آن در شهر پاریس

در دهۀ گذشته ۲۰۰۵-۲۰۱۵به طور پیوسته اجاره‌ها در شهر پاریس تا ۵۰٪ افزایش یافته داشت. بنابراین بین سالهای ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷سیستم تثبیت اجاره مورد توجه قرار گرفت. این اقدام که توسط تصمیم دادگاه اداری در سال ۲۰۱۷ لغو شده است یکی از امکانات جدید (ماده ۱۴۰) ارائه شده توسط قانون مسکن، برنامه ریزی و توسعه دیجیتال (ELAN) در ماه نوامبر ۲۰۱۸ است.
شهردار پاریس به عنوان بخشی از این قانون جدید درخواست کرد که چارچوب اجاره به سرعت فعال شود. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ از دولت خواسته شد که پاریس بتواند مجددا این سیستم را به کار گیرد، که این ابزار مهم، مکمل دیگری برای سایر اقدامات سیاست مسکن گردد. اما مدیریت اجاره چگونه کار می کند؟
کنترل اجارۀ مسکن، مربوط به هر خانه ای اعم از مبله یا غیر مبله است. خانه ای که برای اولین بار اجاره می‌شود، به موجب آن باید تمدید شود. سه نوع از جارۀ مرجع سالیانه تعیین می شود: اجارۀ منفی (معادل اجارۀ مرجع -۳۰٪ از دوم)، اجارۀ مرجع، اجارۀ افزایش یافته (معادل جارۀ مرجع + ۲۰٪ از اجاره).
برای خانه های مبله، اجارۀ مرجع شامل افزایش سالانه تعیین شده در دستور (استفاده از نرخ اجارۀ مرجع خانه های غیر مسکونی) است. به موجب این قانون اجارۀ تعیین شده باید اجارۀ مرجع و اجارۀ مرجع افزایش یافته را مشخص کند.

اجاره نامه
این اجاره‌ها مربوط به ۸۰ ناحیه از پاریس است که در ۱۴ زون جمع شده اند. با توجه به تعداد اتاق ها و دوره ساخت ساختمان که مسکن در آن قرار دارد این برنامه ریزی صورت گرفته است. اجاره درخواست شده توسط مالک نمی تواند بالاتر از اجارۀ مرجع باشد.
این قوانین سقف افزایش اجارۀ سالانه را که ممکن است توسط صاحب خانه ها مورد نیاز باشد تعیین می‌کند. عدم انطباق با جارۀ مرجع مالک را به مجازات محکوم خواهد کرد. مکمل اجاره فقط به اجاره اصلی که مساوی جارۀ مرجع می باشد اعمال می شود.
اگر اجارۀ اضافی توسط مالک درخواست شود چه خواهد شد؟
در صورتی که ملک ویژگی های خاصی داشته باشد, اعم از محل خاص و راحتی آن را توجیه کند، ممکن است مالک اجاره بیشتری را بخواهد. وقتی که خانه مبله باشد مکمل اجاره وسایل خانه و سرویس های موجود در خانه اجاره شده را نیز در نظر می گیرد.
در همه موارد، اجارۀ اصلی (به استثنای هزینه های شارژ و هرگونه کرایه اضافی) نباید بیش از افزایش جارۀ مرجع باشد. بنابراین متمم اجاره باید در اجاره‌نامه ذکر شود.
شهر پاریس با استفاده از چارچوب اجاره‌نامه این کمک ها را خواهد نمود:
§ اگر شما ملکی دارید که می‌خواهید اجاره بدهید، و به این فکر می کنید که چه مقدار اجاره را پیشنهاد دهید؟
§ شما م‌ خواهید مستاجر یک آپارتمان شوید و بررسی کنید که اجارۀ ثابت با اجارۀ مرجع سازگار است؟
§ صاحب خانه میزان اجاره شما را در هنگام تجدید اجاره‌نامه افزایش می دهد: آیا این افزایش با قوانین اجاره مطابقت دارد؟
§ شما در حال مشاهده تبلیغات اجاره در ناحیه ای از شهر پاریس هستید: اجاره‌های نشان داده شده با قوانین اجاره در انطباق هستند؟
مصوبه هایی که در صورت عدم رعایت جارۀ مرجع اعمال می شود:
§ در صورت عدم احترام به جارۀ مرجع، بخشدار پاریس ممکن است ظرف ۲ ماه از صاحبخانه بخواهد که اجاره‌نامه را با مرجع اصلی انطباق داده و به برگشت پرداخت های مستمری به مستاجر ادامه دهد.
§ اجاره‌دهنده در مورد مجازات هایش و روش های تجدید نظر مطلع می شود. موجر یک ماه فرصت دارد تا به بخشدار پاسخ دهد.
حتی اگر جریمه ای توسط پیشوا نسبت به صاحبخانه اعلام شود، مستأجر می تواند تشخیص و بررسی قاضی را برای درخواست کاهش اجاره‌اش درخواست کند.
کمیسیون همبستگی اداری (CDC) در مورد اختلاف چه کمکی می‌کند؟
مأموریت آن این است که به صاحبخانه و مستاجر کمک کند تا راه حل مناسبی برای اختلافات پیدا کنند. او به صورت رایگان این مداخله را انجام می دهد. تصرف پیشین کمیسیون قبل از انجام هرگونه اقدام قانونی در مواردی که در مورد اختلافات مربوط به مدیریت تکمیل اجاره برای جابجایی و یا بهاگذاری مجدد اجاره‌ای که در تجدید اجاره‌نامه ارزش آن کم شده است، اجباری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مطالعه مطلب