پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

زبان گفتگو در شهر باید تغییر کند، مگر نه اینکه شهر فضای تغییر است؟

چکیده: تغییر چیدمان فضای شهری یک زبان است كه پيام دارد و انسان را وادار به انديشه مي‌كند، با الگوهاي ذهني مردم كار مي‌كند و آن‌ها را مورد خطاب قرار مي‌دهد.

اين يك زبان است كه بايد فهم و رمزگشايي شود. پيام دارد و انسان را وادار به انديشه و پيش‌فرص سازي مي‌كند، با الگوهاي ذهني مردم كار مي‌كند و آن‌ها را مورد خطاب قرار مي‌دهد. به این ترتیب گفتمان شكل مي‌گيرد و بخشي از زندگي مدني چارچوب‌بندي و پيكربندي مي‌شود.

زبان گفتگو در شهر باید تغییر کند، مگر نه اینکه شهر فضای تغییر است؟

اينكه مجري چه ذهنيتي داشته و نيز انتظار چه برداشتي از طرف ناظر را دارد بسيار جالب است. كوركردن ديد مخاطب از كليت فضا و ديگر مردمان تصادفي نيست و بخش مهمي از پيام است. شكل ساده و خشن گلدان‌ها و رنگ آن‌ها و گياه يكنواختي كه مدام تكرار شده و زاويه چيدمان و ارتفاع گلدان‌ها زبان فضايي است كه همپيوند مي‌شود با فضاي زبان و ظرفيت آن. مجري به فضاي زبان آشناست و مي‌داند كه پيام تحديد و تهديدكننده طرح از طرف ناظر فهمیده می‌شود: «ردشدن از نرده‌ها و رسیدن را فراموش كن!». اين پيام براي كودكان، سالمندان و معلولين بسيار بلندتر و قاطعانه‌تر ارسال شده است؛ نوعي علامت دست تكان‌دادن اما به نشانۀ خداحافظي!

اين همان زباني است كه بايد تغيير كند. مگر نه اينكه شهر فضاي تغيير است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *