پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

سهم کم پروژه های عمرانی از بودجه شهرداری تهران

چکیده: درصد بسیار کم هزینه پروژه های عمرانی در بودجه شهرداری تهران، از موانع توسعه این شهر است که البته آثار ناشی از کسری بودجه نیز همواره آنرا تهدید می کند.

در حالی که بودجه پیشنهادی شهرداری تهران پیش بینی مصرف ۴٣ درصد از بودجه تهران برای امور هزینه ای را داشته است اما پیروز حناچی، اعلام نمود که هزینه جاری شهرداری تهران روزانه بین ٢۵ تا ٣۵ میلیارد تومان است. یعنی بر اساس اعلام شهردار، هزینه جاری شهرداری تهران، بین ۴٩.٧ درصد تا ۶٩.۶ درصد از آن بودجه است.
هزینه تملک دارایی مالی در شهرداری تهران، یعنی، پرداخت دیون و اقساط وامها و سررسید اوراق قرضه هم سهم ١٩ درصدی از بودجه تهران را دارد.
به عبارتی، دقت در ارقام فوق نشان می دهد که بر اساس بودجه پیشنهادی سال ٩٨ ،  حدود ۶٢ درصد از بودجه شهر، و بر اساس اعلام شهردار، تا قریب به ۶٩ تا ٨٩ در صد از بودجه تهران صرف امور غیرعمرانی و غیر توسعه ای می گردد.
از آنجا که ارقام اعلامی شهردار تهران، قابل اتکا تر از بودجه پیشنهادی است، بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که هزینه های جاری تهران ۶٩ تا ٨٩ درصد از بودجه آن را تشکیل میدهند.

سهم کم پروژه های عمرانی از بودجه شهرداری تهران

از آنجا که بخشهای هزینه ای بودجه، در اولویت قرار دارند و صد در صد تحقق می یابند بنابراین، کسری بودجه احتمالی شهر نیز، تنها در بودجه های عمرانی تاثیر میگذارند.
بنابراین بودجه عمرانی شهرداری تهران، سهمی در حدود ١١ تا ٣١ درصد از بودجه کل را دارد و آثار ناشی از کسری بودجه شهر نیز همواره، بودجه های عمرانی را تهدید می کند.
درصد بسیار کم بودجه های عمرانی شهر تهران، یکی از موانعی است که توسعه این شهر، در پیش روی خود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Picture of دانش طاهرآبادی

دانش طاهرآبادی

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تهران
میزان مطالعه مطلب