برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
نبود نظارت در انجام امور شهری

شهر بدون ناظر؛ شهر هیچ شمول

بررسی معضلات شهری و قانون گذاری شرط کافی برطرف شدن نیازهای شهروندان در شهر نیست و شهر امروزی از فقدان وجود ناظر و اجرای درست قانون رنج می برد نه از کمبود قانون.

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

تسلط سواره بر فضاهای شهری، عامل کاهش حضور انسان

تعامل در فضاهای شهری رکن فراموش شده کلان شهرها

مراقبت از عناصر تاریخی و طبیعی و همچنین محدود کردن حرکت وسایل نقلیه در فضاهای باز شهری و تاکید بر تعامل پیاده می بایست در اولویت قرار داده شود.

۰۸ اسفند ۱۳۹۹