پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: رضا ناصری

رضا ناصری

رضا ناصری

باستان شناسی

نقش های دره چوگان

در سال 1353 گروهی از باستان شناسان به سرپرستی دکتر علی اکبر سرفراز محقق و باستان شناس بزرگ و برجسته ایرانی به کاری بزرگ و

اخبار

معماری در تقابل یا تطابق با منظرطبیعی

بیان موضوع مناظر طبیعی بسیار جذاب با پوشش گیاهی مخصوص و دریاچه های متعدد در منطقه تبت، دید وسیعی را ایجاد کرده که معماری خانه

باستان شناسی

بررسی آرامگاه ها و آئین تدفین در زمان هخامنشی

آرامگاه فرمانروایان مادی، گور دخمه‌ها و مردم عادی، گورهائی بودند که در زمین حفر شده و روی آنها را به صورت شیروانی یا خرپشته با سنگهای بزرگ پرداخته بودند.

باستان شناسی

بررسي آوندهاي سيمين زراندود ساساني

هنر ساساني معرف يك تجدد و احياي ناگهاني نيست، بلكه خود معجوني است از هنر ايران كه متجاوز از هزار سال بر آن گذشته و