پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: شهرسازی

رویکردهای موازی در رشته شهرسازی و کاهش دقت در مباحث تخصصی
الهام ضابطیان‌طرقی

رویکرد های موازی در رشته شهرسازی

رویکرد موازی در پژوهشهای شهرسازی نیاز به تحول و بازنگری دارد. بنابراین در مرحله اول تشخیص الگوهای موازی و تکراری باید در اولویت قرار گیرد.

نحوه جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان رشته شهرسازی
الهام ضابطیان‌طرقی

نحوه جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان رشته شهرسازی

گزینه های پیش روی نفارغ التحصیلان شهرسازی برای اشتغال بسیار محدود است و این امر می تواند در بلند مدت موجب کاهش انگیزه دانشجویان و یا مهاجرت آنان گردد.

تکرار در موضوع و کاهش خلاقیت در ایده پردازی، در مسیر شتابزده تولید مقالات شهرسازی
الهام ضابطیان‌طرقی

تکرار در موضوع و کاهش خلاقیت در ایده پردازی، در مسیر شتابزده تولید مقالات شهرسازی

کاهش کیفیت مقالات تخصصی شهرسازی، یک حرکت نزولی در پی داشته و باید هرچه سریع‌تر به ریشه‌یابی و بازنگری در فرآیند تولید، ارزیابی و نشر مقالات پرداخت.