برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 19 February , 2020
امروز : چهارشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۸ - 25 جماد ثاني 1441
کرختی عمل مسئولان در قبال معضلات شهری

۲۷ منشا بو در جنوب تهران وجود دارد اما منشا بو کانون‌هایی در سطح شهر است.

در برخی محله‌های ثروتمندنشین تهران گاهی می‌توان تصور کرد در شهر رم هستیم و بیگانگی آنان با هویت ایرانی را به وضوح می‌توان دریافت؛ بیگانگان در وطن خویش!

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

گزارش نشست «بازنگری‌های پی در پی در غیاب سیاست‌گزار مسئول»
عدم مشروعیت فنی، دلیل بازنگری‌های پی درپی
اشتباه استراتژیک در تخصیص بودجه ۹۸ به مترو
مترو، شبکه ای پر هزینه و دیر بازده
ربع رشیدی می‌تواند یک الگو در مباحث شهرسازی باشد
گفتگو با بهرام آجرلو، سرپرست هیئت کاوش‌گران ربع‌رشیدی
اعتماد از دست‌رفتۀ شهروندان در دست شورایاری‌ها
استفاده از ظرفیت واقعی شورایاری
سوداگری شهرشدن تهران
فرآیند شهر شدن تهران