برنامه آتی نظرگاه
نشست "قدرت در معماری پس از انقلاب | چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Monday, 20 January , 2020
امروز : دوشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۸ - 25 جماد أول 1441
مصاحبۀ نظرآنلاین با سعید فرقانی

پدافند غیرعامل به دنبال حفظ و ایجاد مصونیت برای انسان است.

جنگهای اخیر مردم‌محور بوده و با تمرکز بر مردم و جمعیت انجام شده اند. یعنی مردم و زیرساختهایی را که سرویس می‌دهند را محور قرار داده اند.

۱۹ دی ۱۳۹۸

در آشفته بازار شهرداری و شهرسازی در ایران چرا باید منتظر توسعۀ واقعی شهر باشیم؟
پایۀ طرح‌های به اصطلاح جامع از اول غلط و کژ نهاده شده است
باغ و خانه‌های باغی و ترس از درخت کاری
برگه عمران برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن کفایت نمی کند
نهادسازی مهمترین راه برای مدیریت شورایاری‌ها است
بررسی پیش نیازهای شرایط داوطلبی در شورایاری‌ها
آسیب‌شناسی گردشگری ایران از دریچه آموزش
گردشگری ایران، نیازمند نزدیک شدن آموزش آکادمیک و کاربردی
تماس با جامعۀ محلی پیش‌شرط گردشگری‌ معنامحور
زندگی پیاده و گردشگری معنامحور
شهروندزدایی یا جوانگرایی؟
مصاحبه با محمد کریم آسایش دربارۀ اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها
چگونه رابطه بین شورایاری‌ها و مردم منطقی خواهد شد؟
رابطه فعلی شورایاران با مردم بسیار ناموزون است