برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 3 June , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ - 12 شوال 1441
مصاحبۀ نظرآنلاین با سعید فرقانی

پدافند غیرعامل به دنبال حفظ و ایجاد مصونیت برای انسان است.

جنگهای اخیر مردم‌محور بوده و با تمرکز بر مردم و جمعیت انجام شده اند. یعنی مردم و زیرساختهایی را که سرویس می‌دهند را محور قرار داده اند.

۱۹ دی ۱۳۹۸

زندگی پیاده و گردشگری معنامحور

تماس با جامعۀ محلی پیش‌شرط گردشگری‌ معنامحور

رونق گردشگری‌ شهری به تلفیق هر چه بیشتر فعالیت‌های گردشگری با زندگی شهری وابسته است. نظرآنلاین در همین باره مصاحبه‌ای با سعید شفیعا داشته است.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مصاحبه با محمد کریم آسایش دربارۀ اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها

شهروندزدایی یا جوانگرایی؟

محمد کریم آسایش، عضو هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد مجمع حق بر شهر باهمستان در مصاحبه ای موضوع تغییرات اساسنامه انتخابات شورایاری ها را مورد بررسی قرار داد.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

رابطه فعلی شورایاران با مردم بسیار ناموزون است

چگونه رابطه بین شورایاری‌ها و مردم منطقی خواهد شد؟

شهر، یک ابر سیستم باز و پویاست و رابطه افقی و عمودی مردم و مدیران بصورت شبکه ای، متصل، و مستمر برای هم افزایی و ارتقای کارآیی و کاهش تنش واجب است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگو با محمدرضا بذرگر دربارۀ راهکارهای حفظ منظر طبیعی شهرها

محمدرضا بذرگر در اولین نشست از سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی زندگی پیاده در شیراز در نسبت منظر طبیعی و زندگی پیاده، دربارۀ دست‌اندازی به منظر طبیعی و تغییر آن‌ها گفت: «مدیران شهری از ترس اینکه، این زمین‌ها مورد دستبرد مالکان خصوصی قرار بگیرد و تبدیل به ساختمان شود، در آن‌ها، پارک و جنگل می‌سازند

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مصاحبه با نوذر امامی، عضو شورای شهر شیراز

برنامه‌های شورای شهر برای اعمال نظر مخاطبان در طرح‌های پیاده‌محور شهری

نوذر امامی در گفتگو با نظرآنلاین گفت که شورای شهر شیراز برای تجمیع و جلب نظر شهروندان دربارۀ طرح‌های شهری برنامه‌ریزی شده در شیراز از سه راه اقدام می‌کند.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگو با علیرضا انصاری در حاشیۀ برگزاری نشست «خانۀ مسافر یا هتل، رقابت یا رفاقت در بازار اقامت؟»

خانۀ مسافر نیازمند تشکیل جامعۀ صنفی برای حفاظت از منافع ذی‌نفعان

خانۀ مسافر واحد اقامتی با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی است که بر اساس ويژگی‌های اقلیمی هر استان، مجوز اقامت گردشگران خارجی و داخلی را دریافت می‌کند.

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

بهاره آورین پادزهر دو چالش ریشه‌ای در شهرداری تهران را معرفی کرد

مصائب مبارزه با فساد شهری

یافته‌های رئیس کمیته شفافیت شورای شهر در مبارزه با فساد از سه سوءبرداشت یا خطای تشخیص در برخی مدیران نسبت به مسائل شهر و چگونگی اصلاحات شهری حکایت دارد.

۰۸ بهمن ۱۳۹۷

تهران قدیم (۲): شهر در دورۀ پهلوی

از پس کودتای ۱۲۹۹ ه.ش، رضاخان در ۲۵آذر ۱۳۰۴ تاجگذاری و سلطنت پهلوی تأسیس شد. سلطنتی که حکم پایتختیِ تهران را تأیید می‌کند و مجدد این شهر را به عنوان پایتخت مملکت برمی­‌گزیند.

۰۶ آبان ۱۳۹۷