پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مصاحبه

شهروندزدایی یا جوانگرایی؟
نظر آنلاین

شهروندزدایی یا جوانگرایی؟

محمد کریم آسایش، عضو هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد مجمع حق بر شهر باهمستان در مصاحبه ای موضوع تغییرات اساسنامه انتخابات شورایاری ها را مورد بررسی

مصائب مبارزه با فساد شهری
نظر آنلاین

مصائب مبارزه با فساد شهری

یافته‌های رئیس کمیته شفافیت شورای شهر در مبارزه با فساد از سه سوءبرداشت یا خطای تشخیص در برخی مدیران نسبت به مسائل شهر و چگونگی