برنامه آتی نظرگاه
نشست "احیای لاله زار | تعظیم کدام گذشته | چهارشنبه 24 مهرماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 8 December , 2019
امروز : یکشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۸ - 11 ربيع ثاني 1441
گفتگوی نظرآنلاین با سعید حقیر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و برندۀ مسابقۀ محدود طراحی تئاتر شهر کرج

ایدۀ طرح تئاتر شهر کرج، هویت‌بخشی به منظر از یادرفتۀ شهر کرج است.

شیب پلکانی می‌تواند به مکانی برای نشستن تبدیل شود و با توجه به اینکه دید و منظر پروژه به سمت شهر است، شهر در حکم یک صحنۀ تئاتر برای طرح خواهد بود.

03 دسامبر 2019

باغ و خانه‌های باغی و ترس از درخت کاری
برگه عمران برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن کفایت نمی کند
نهادسازی مهمترین راه برای مدیریت شورایاری‌ها است
بررسی پیش نیازهای شرایط داوطلبی در شورایاری‌ها
آسیب‌شناسی گردشگری ایران از دریچه آموزش
گردشگری ایران، نیازمند نزدیک شدن آموزش آکادمیک و کاربردی
تماس با جامعۀ محلی پیش‌شرط گردشگری‌ معنامحور
زندگی پیاده و گردشگری معنامحور
شهروندزدایی یا جوانگرایی؟
مصاحبه با محمد کریم آسایش دربارۀ اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها
چگونه رابطه بین شورایاری‌ها و مردم منطقی خواهد شد؟
رابطه فعلی شورایاران با مردم بسیار ناموزون است
خانۀ مسافر نیازمند تشکیل جامعۀ صنفی برای حفاظت از منافع ذی‌نفعان
گفتگو با علیرضا انصاری در حاشیۀ برگزاری نشست «خانۀ مسافر یا هتل، رقابت یا رفاقت در بازار اقامت؟»