پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: حمل و نقل شهری

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر
محمد فرشیدی

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر

ایستگاه های تاکسی در شهر سرپناه هستند و نه عنصری از منظر شهر. موقعیت آنها در فضای شهری از نظر وسعت و شاخص بودن در

پارادوکس کیفیت در مهندسی حمل و نقل
آرمان مینیاتور سجادی

پارادوکس کیفیت در مهندسی حمل و نقل

بر اساس تعریف نقش برای هر یک از اجزای سیستم حمل و نقل شهری، معیار تعیین کیفیت حمل و نقل شهری «تامین ادراک و حضور

توسعه ‌های سیستمی خلاف جهت در شهر تهران
آرمان مینیاتور سجادی

توسعه ‌های سیستمی خلاف جهت در شهر تهران

در فرآیند توسعه شهر تهران با وجود روابط متقابل بین دو سیستم برنامه‌ ریزی کاربری زمین و حمل و نقل، در عمل سیستم ‌ها از