پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: زنان

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری
پروانه پرچکانی

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری

درمان رفتارهای منفی کارآفرینی مانند نداشتن اعتماد به نفس، برطرف کردن موانع محیطی و سازمانی می تواند بستر کارآفرینی زنان تحصیل کرده حوزه گردشگری را

پس کوچه هایی به نام زنان
هانی ارجمندی

پس کوچه هایی به نام زنان

فرهنگ نامگذاری معابر به نام فرد پیش از انقلاب هم وجود داشته اما تفاوت در اهمیت جایگاه زنان در آن زمان بوده است. خیابانهای زیادی

نگاه تک‌جنسیتی به فضای شهری تهران
نظر آنلاین

نگاه تک‌جنسیتی به فضای شهری تهران

حضور کمرنگ تصویر زنان در آثار هنر شهری، بی‌توجهی به سایر نقش‌های اجتماعی زنان در موقعیت‌های مشابه با مردان همچون جنگ، از نگاه تک‌جنسیتی نشات