پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: زیبایی شناسی

آیا ممنوعیت کاشت درختان مثمر در فضاهای شهری اقدامی صحیح است؟
ریحانه خرم‌رویی

ممنوعیت کاشت درختان مثمر

درختان با تنوع ساختاری و ویژگی های اکولوژیکی از مهم ترین عناصر در ساختار فضای باز شهری محسوب می شوند و نقش غیر قابل انکاری

نگاه غلط مدیران شهری به منظر طبیعی شهر
ضیا حسین‌زاده

نگاه غلط مدیران شهری به منظر طبیعی شهر

نگاه صحیح جهت به نمایش گذاشتن زیبایی منظر طبیعی شهر جهت مواجهه روزانه شهروندان با آنها، لزوماً سبز کردن تمام مناطق و چمن‌کاری حداکثری تمامی

پیاده رو به مثابه فضای جمعی
مریم السادات منصوری

پیاده رو به مثابه فضای جمعی

پیاده‌رو برای تبدیل به فضای جمعی مناسب است. زیرا فرد پیاده به‌واسطه تنوع کیفیت حضور (عبور، مکث، نظاره، پرسه، …) و کمیت زمانی، حداکثر تجربه