پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ساماندهی

تجارت با محیط زیست شهری
مریم اسماعیل‌دخت

تجارت با محیط زیست شهری

به نظر می رسد تغییر از نگاه کوتاه مدت و کلنگی به نگاهی بلند مدت و شالوده ای، شهر شیراز را با توجه به پتانسیل های محیط زیست شهری آن، به شهرراز تبدیل کند.

تهران فقط یک رودخانه کن دارد
مهدی فاطمی

تهران فقط یک رودخانه کن دارد

مداخلات در بستر رودخانه های فصلی تهران مانند رودخانه کن، بدون توجه به یکتا بودن این بسترها مانند یک فضای سبز انجام می پذیرد و برخی مداخلات قابل برگشت نیستند.

روددرۀ کن و بوستان جوانمردان
نظر آنلاین

روددرۀ کن و بوستان جوانمردان

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های طرح بوستان جوانمردان، نحوۀ پاسخ‌دهی مشاور به هدف حفظ کیفیت طبیعی رودخانۀ کن به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر طبیعی شهر است.

رویکردهای توسعه برای دره‌های تهران
نظر آنلاین

رویکردهای توسعه برای دره‌های تهران

رود دره‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم ساختار اکولوژیکی شهرها نقش به‌سزایی در ایجاد رابطۀ متعادل بین فضای شهر با طبیعت ایفا می‌کنند.