برچسب: شهرداری تهران

مقابله با فساد در شهرداری تهران، خواسته ای عملی یا آرزویی دست نیافتنی؟

سامانه شفافیت شهرداری تهران با نمایش تمامی اطلاعات و اعداد و ارقام درآمدها، هزینه ها و بودجه های اختصاص یافته، نظارت شهروندان را عامل مبارزه با فساد می داند.

مدیریت شهری نمایشی؛ قسمت چهارم: سامانه شفافیت شهرداری

سامانه شفافیت که به گفته شهرداری مقدمه ای برای ریشه کن کردن فساد است و نتیجه آن به مرور قابل رویت خواهد بود، خود می تواند زمینه مناسبی برای برخی توجیهات باشد.

صفحه 1 از 3 1 2 3

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.