برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : صنعت نفت
تاثیر لوله های نفت بر شکل گیری محلات

شکل گیری منظر شهرهای نفت خیز با توجه به عناصر صنعتی

رابطه صنعت نفت با منظر شهر آبادان بر اساس شکل گیری محلات و پدید آمدن مرکزیتی توسط لوله های نفت بود که توانست تاثیری کمی کیفی بر شهرسازی این منطقه نفت خیز گذارد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹

فرصت سوزی وزارت نفت در استفاده از مجموعه های قدیمی خود

میراث نفت و فرصت ارتقاء منظر شهری نفت شهرها

وزارت نفت می تواند با رویکردی انضمامی و با در نظر گرفتن ابعاد گسترده زندگی شهری، از میراث نفت خود برای ارتقا زیست شهری بهره جوید.

۱۹ آذر ۱۳۹۹

نقش چیدمان عناصر صنعتی در درک منظر شهری

ارزیابی منظر صنعتی آبادان

کیفیت تصویر ذهنی ساکنین در معنا پیدا کردن منظر صنعتی شهر آبادان عاملی مهم در انسجام بخشی و پایداری شهر محسوب می شود.

۱۰ آذر ۱۳۹۹

پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران

صنعت نفت، فرصت ‌ساز و تهدیدکننده منظر سرزمینی

چگونگی تحول سیاست‌های منظرین صنعت نفت خوزستان در بستر زمان، در نشست «پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸