برچسب: مدیریت بحران

نقدی بر عملکرد زیرساخت سبز_آبی تهران در برابر سیلاب‌های احتمالی

موقعیت جغرافیایی کلان‌شهر تهران در دامنۀ جنوبی رشته‌کوه‌های البرز و به طبع آن وجود رودهای متعدد در ساختار شهر، آن را در معرض خطر سیل قرار می‌دهد. بنابراین توجه به این پدیدۀ طبیعی در طراحی شهر از جمله ضروریات است. چگونگی مواجهه با سیل در کلان‌شهری همچون تهران از منظرهای گوناگون قابل نقد و بررسی است. در ادامه، طراحی منظر و محیط زیست شهری تهران برای مهار سیلاب مورد نقد قرار گرفته است. امروزه، رویکرد زیرساخت سبز در بسیاری از شهرهای دنیا برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی مورد توجه قرار گرفته و تاب‌آوری شهرها را در برابر این پدیده افزایش می‌دهد. در رویکرد طراحی زیرساخت سبز توجه به پتانسیل چند‌عملکردی محیط زیست شهری و ترکیب نیاز ذخیره سیلاب‌های موقت با دیگر نیازهای اکولوژیک، تفریحی و عملکردی مداوم؛ آن را به راهکاری بهینه در طراحی ساختار و منظر شهری بدل کرده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که نقش زیرساخت سبز_آبی تهران در مهار سیلاب‌های احتمالی تا چه حد تأثیرگذار است؟ ساخت و سازهای بی‌رویه چنان به بستر طبیعی شهر حمله برده و آن را نابود کرده که فراموش می‌کنیم؛ پیش از این طبیعت و عملکردهای طبیعی آن در همین بستر وجود داشته و انسان، خود باعث بروز فجایع حاصل از ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.