پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پلاسکو

نماسازی در منظر شهری
نرگس نوید

نماسازی در منظر شهری

اجرای دستوری در طراحی و نماسازی ساختمانهای بلندمرتبه با مصالح سنتی و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات ملی تدوین شده در زلزله فاجعه بار خواهد بود.

فرصت سوزی در پلاسکو
نظر آنلاین

فرصت سوزی در پلاسکو

انتظار می‌رفت در ماجرای بازسازی پلاسکو قدرتی تحت عنوان مدیریت شهری نقش اول را در این حوزه بازی کند و فرماندهی را به عهده بگیرد.

پلاسکو تکرار خواهد شد
نظر آنلاین

پلاسکو تکرار خواهد شد

هرکدام از این مقصران حادثه پلاسکو سنگری از مجموعه قوانین، دستورالعمل و بخشنامه، صورت‌مجلس و تفاهم‌نامه برای خود ساخته و توپ را به زمین دیگری می‌انداختند.