پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نقدی بر مفهوم سرزندگی در دیدگاه کوین لینچ: میدان the place شهر پکن*

چکیده: تعریفی که کوین لینچ از معیار سرزندگی ارائه می‌دهد، بیشتر مبتنی بر رابطۀ انسان و محیط طبیعی ست و به حفظ محیط زیست اشاره می‌کند
کوین لینچ اندیشمند معاصر برنامه‌ریزی و طراحی شهری، در کتاب «تئوری شکل شهر» خود، ضمن تبیین مبانی نظری مرتبط با شکل شهر شش معیار اصلی را برای شکل شهر خوب تعریف می‌نماید. براساس نظریۀ وی یکی از این معیارها، سرزندگی است. تعریعی که لینچ از این معیار ارائه می‌دهد، بیشتر مبتنی بر رابطۀ انسان و محیط طبیعی ست و به حفظ محیط زیست اشاره می‌کند. علی‌رغم این تعریف، امروزه می‌توان مفهوم سرزندگی vitality را در ابعاد جدیدی جستجو کرد.
نقدی بر مفهوم سرزندگی در دیدگاه کوین لینچ: میدان the place شهر پکن*

فرضیه
امروزه مؤلفۀ اصلی سرزندگی حضور شهروندان و فعالیت‌های اجتماعی آنان از فضای شهری است.

نتیجۀ احتمالی
در این مقاله به بررسی یکی از فضاهای شهری جدید‌التأسیس به عنوان مورد تحقیق پرداخته می‌شود. میدان the place در شهر پکن فضایی است که با بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردها و ایده‌های نوین طراحی احداث گردیده است. این میدان از طریق ترکیب فضای واقعی و مجازی فضای عمومی بسیار فعال و سرزنده‌ای را ایجاد کرده است. مفهوم سرزندگی در این میدان بیش از آنکه به محیط طبیعی وابسته باشد به حضور شهروندان اعم از کودکان، زنان و مردان و فعالیت آنان، زندگی شبانه و ارتباطات اجتماعی وابسته است.

واژگان کلیدی: کوین لینچ، سرزندگی، میدان The Place، پکن.

نویسنده: محمدصالح شکوهی‌بیدهندی

استاد راهنما: سیدامیر منصوری

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکدۀ نظر به چین، در تابستان ۱۳۸۹ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مطالعه مطلب