تغییرات آب و هوایی، مهمترین مشکل زیست محیطی

نوک پیکان تقصیر در تغییرات آب و هوایی به واسطه نابودی منابع طبیعی و جنگل زدایی به سمت چه کسی نشانه می رود؟

در سال های اخیر با افزایش دمای حدود ۱.۲ درجه سانتیگراد در سطح جهان و افزایش مقدار دی اکسید کربن تا 50%، «تغییرات آب و هوایی» به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که حتی افزایش بسیار جزئی در دمای جهانی موجب عدم تعادل در پایداری چرخه آب و هوایی جهانی شده و متعاقباً تغییرات شدید اقلیمی نظیر دوره های طولانی مدت خشکسالی، سیل، از بین رفتن پوشش های گیاهی و طوفان های گرد و خاک و آلودگی های محیط زیستی جران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

این موضوع آنچنان در سطح جوامع و اجتماع مورد توجه قرار گرفته است که در سال 2018 با شروع فعالیت اجتماعی یک دختر دانش آموز که اگرچه در بدو امر از نظر اجتماعی مطالبه گر جدی ای شناخته نمیشد، میلیون ها دانش آموز و کودک با برگزاری اعتراضات گسترده در خصوص مشکلات زیست محیطی نگرانی شان را برای آینده خود و نسل های بعدی ابراز کردند.

تلاش های آنان با شعار اینکه «ما فقط به اهدافی برای سال 2030 یا 2050 نیاز نداریم، بلکه به برنامه و راهکارهایی برای تمام سال های پیش رو و آینده نیازمندیم»، برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل (The COP26 global climate summit) را در پی داشته که می توان از آن به عنوان گامی بزرگ در متعهد سازی کشورها در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی نام برد.

این نشست با اشاره به جهانی بودن تغییرات آب و هوایی، بر لزوم مشارکت جمعی تمامی کشورها در راستای تحقق هدف کربن صفر (صفر خالص) از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به منظور کند شدن روند گرمایش جهانی تأکید دارد و در سال 2021، «توسعه کشاورزی پایدار و مقابله با جنگل زدایی» را به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های اجرایی در نظر گرفته است.

در حالی که موضوع محیط زیست و تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی تا سطح دغدغه های کودکان و دانش آموزان نفوذ پیدا کرده، اما اخبار شنیده شده از رسانه های ایرانی، حاکی از سطح بسیار متفاوتی از دغدغه های زیست در ایران است.

به عنوان مثال مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در سال گذشته همزمان با شیوع کرونا، گزارشی در مورد از بین رفتن غیر قانونی تعداد انبوهی از بلوط های مریوان واقع در کمربند قسمت جنگلی غربی کشور با هدف تغییر کاربری به عنوان زمین کشاورزی به منظور اش تغالزایی و یا قطع درختان به منظور تهیه چوب و زغال توسط سودجویان برای درآمدزایی کوتاه مدت در دوران کساد کسب و کارها به علت همه گیری کوید ارائه داد.