برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو :
توجه به تاب آوری در توسعه شهرها

توسعه کالبدی یا تقویت تاب آوری در شهرهای صنعتی

مسئولین در گسترش کالبدی شهرهای صنعتی مانند مس سرچشمه فارغ از ویژگیهای شهری و ساختار خاص آن، صرفا تکرار الگوی قدیمی و گسترش فیزیکی را سمبل توسعه شهر می دانند.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عدم تاثیر مدیریت دستوری بر اجتماع

نقش مغفول اجتماع و مخاطب در مدیریت شهری

در این مدیریت دستوری شهری، برنامه ریزی های صورت گرفته با نیازهای اجتماع به عنوان مخاطب اصلی موضوع، همسو نبوده و تاثیری در تقویت مفهوم اجتماع نخواهد داشت.

۰۴ فروردین ۱۴۰۰

عدم توجه به مولفه های منظر شهری در طرحهای بالادستی

تاثیر طرح های بالادستی در تضعیف منظر شهری شهر ری از دیروز تا امروز

عدم توجه همزمان به ابعاد چندگانه منظر شهری در شهر ری، «تضعیف تعاملات اجتماعی و زندگی روزانه  شهری» را که از مطالبات اولیه ساکنین و کاربران است، در پی خواهد داشت.

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تنزل نقش خیابان در طرح خیابان اجتماعی

آیا خیابان استاد معین، خیابانی اجتماعی است؟

در طرح خیابان اجتماعی، نقش خیابان را با در نظر گرفتن ویژگیهای ابتدایی عملکردی مثل آبروها، مسیر سواره و پیاده صرفا به یک معبر تنزل یافته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۹

نقش مشارکت در منظر آیینی عزای حسینی

عزای حسینی و مواضع معارض مدیریت شهری

با توجه به ماهیت جمعی مراسم عزای حسینی و معنا یافتن آن با حضور مردم، منظر عزای شهری بدون مشارکت خودجوش مردمی با مدیران شهری حاصل نخواهد شد.

۰۸ مهر ۱۳۹۹