پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: سروین الهی

سروین الهی

سروین الهی

پژوهشگر دکتری معماری و طراحی شهری دانشگاه تکنولوژی سیدنی
باغ کوهنوردی در بازمانده های منظر پساصنعتی دویسبورگ نورد1
منظر صنعتی

باغ کوهنوردی

باغ کوهنوردی در پارک منظره دویسبورگ نورد با استفاده مجدد خلاقانه از عناصر زیرساخت صنعتی، توانسته در جایگزین سازی فعالیت اقتصادی موفق عمل نماید.

مادی های اصفهان زیرساختی قدرتمند در مدیریت سیل و بارش های فصلی
هنر معاصر

مادی های اصفهان و مدیریت بحران

مادی ها به بیانی ساده همان جوی های آب هستند که در گذشته به منظور تامین آب برای مناطق کشاورزی با در نظر گرفتن ویژگی های ژیولوژیکی طراحی و اجرا شده اند.

تعریض معابر منطقه شمیران تهران تهدیدی جدی برای خاطرات جمعی و احساس تعلق مردم
برنامه ریزی و مدیریت شهر

تعریض معابر منطقه شمیران تهران

پیشنهاد تعریض معابر منطقه یک
از سوی معاون فنی و عمران شهرداری، بدون توجه به منظر تاریخی- طبیعی شمیران به منظور بهبود تردد سواره در بافت داده شده است.

از آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی منظر آسیب دیده اکولوژیکی
منظر اکولوژیک

از آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی منظر آسیب دیده اکولوژیکی

با توجه به ضرورت آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر و حجم بالای تخریب ساختمانی، رها شدن بقایای نخاله های ساختمانی در پهنه ساحلی یکی از تهدیدهای اصلی این موضوع است.

دوقطبی باغ زیتون میثاق؛ محلی برای برگزاری رویدادی کشاورزی جمعی یا تجمع معتادان
برنامه ریزی و مدیریت شهر

دوقطبی باغ زیتون میثاق؛ محلی برای برگزاری رویدادی کشاورزی جمعی یا تجمع معتادان

حضور و مشارکت جمعی مردم محله باغ آذری به عنوان تکمیل کننده اقدام مدیریت شهری در ایجاد باغ زیتون میثاق می تواند در پالایش فضای آسیب دیده اثرگذار باشد.