برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Thursday, 23 May , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ - 19 رمضان 1440

مروری بر  قوانین، ضوابط و مقررات دسترسی حمایت‌کننده از معلولان در ایران

موضوع تأمين دسترسي و رفع موانع محيطي براي افراد معلول در دهه‌های گذشته به صورت يك مبحث جهاني مطرح شده و در ایران نیز، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي – حركتي در سال ۱۳۶۸ و ویرایش دوم آن در سال ۱۳۷۸ تهيه و به تصويب شورای‌عالي شهرسازي و معماري رسيد و رعايت مفاد آن لازم الاجرا اعلام شد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جامعۀ ما معماران؛ انفعال یا نقش‌آفرینی؟
شکایت در عین مشارکت در ساخت و سازهای نابجا
نقدی بر نمادگرایی کلیشه‌ای در طراحی بناهای مذهبی جدید
طراحی بنای مذهبی از جمله دشوارترین کارها در حرفۀ معماری
صلاح جامعه در گرو مشارکت در قدرت است
نشست «تکمیل دموکراسی، کدام روش برای تقویت نظارت بر قدرت ؟»
بررسی علل اجرایی نشدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان
علی اعطاء در جلسه کمیته معماری و طرح های شهری:
ایمن‌سازی با روش قهرآمیز امکان‌پذیر نیست
تذکرهای بی‌نتیجه به ناایمن‌ها:
تکالیف کارفرما در برابر کارگر حادثه دیده چیست؟
حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می شود که در محیط کار و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد
آغاز اجرای پروژه احداث ۴۴۰ واحد مسکونی در بافت حاشیه نشین شهرک ارم تبریز
شهردار تبریز: طبق مطالعات اولیه این پروژه تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری می‎ رسد.