پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: معماری

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!
امین مقصودی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!

بهره از معماری ایرانی-اسلامی در احداث غرفه یک شرکت بریتانیایی برای ارائه خود در یک نمایشگاه جهانی چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

الهام نهاوندی

دانشجو محوری و افت کیفیت آموزش معماری

دانشجو محوری به معنای دانشجو سالاری است و گویی دانشگاه به مثابه یک بنگاه اقتصادی باید مشتری مدار بوده و مشتری ها را به هر ترتیبی راضی نگه دارد!

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران
بابک داریوش

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران

صنعتی سازی ساختمان فرآیندی است که در صورت رعایت الزامات آن موجبات بهبود و افزایش خروجی سیستمهای ساخت و بهینه سازی بهره برداری را فراهم خواهد کرد.

رتبه بندی ساختمان: حلقه مفقوده ارتقاء سلیقه در بازار
محسن اکبرزاده

رتبه بندی ساختمان در سلیقه بازار

رتبه بندی ساختمان در سلیقه عوام و خواص مسئله معماران است. انتقادات به معماری عامه پسند در مقابل نمونه های خاص پسند نتیجه دو گفتمان و دو سلیقه متمایز است.

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری
حمید ممانی

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری

مکان طی زمان و فرآیندی به ‌وسیله مردم شکل میگیــرد. ابتدا باید از طریق عوامل فیزیکــی، فعالیت و مفهوم به عنــوان مؤلفه‌های تشکیل‌‌دهنده هویــت مکان معنا یابد.

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند
محمد فرشیدی

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند

زمانی که ساختمان به عنوان یک فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد مجموعه‌ای از روابط را شکل می‌‌دهد؛ به واسطه آن ساختمان شروع به بازتاب و مداخله روابط اجتماعی می‌کند.

معماري، معنا و روايت
محمدرضا فروزنده

معماری، معنا و روایت

اگر معنا را واژگان و روایت را زنجیره ای به هم پیوسته از این واژگان بدانیم؛ می توان گفت که معماری قادر به روایت داستانی واژگانی و متعین نیست.

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران
حمید ممانی

نقد مفهوم هویت در معماری معاصر ایران

هویت، امری صلب نمی ‌باشد و در طول زمان با انسان و باورهایش متحول می‌ شود. هویت و عامل تشخص، اگر در حصار خود محبوس گردد می‌میرد.

بازگشت به رویکردی گونه محور در معماری
سید محمدباقر منصوری

بازگشت به رویکردی گونه محور در معماری

گونه های معماری سنتی ایران با ساختارهای کارآمد به لحاظ فضایی، زیبایی شناسی و سازه ای کار میکند و نشان از خلاقیت و ابتکار معمار در اختلاط این گونه ها دارد.

معماری جایزه ‌ای؛ نه معماری ما و نه معماری آنها
آرش تقی ‌پوراختری

معماری جایزه ‌ای؛ نه معماری ما و نه معماری آنها

در معماری جایزه‌ ای، پشتیبانی از ارزش ‌های فرهنگی بیشتر از سوی مسببان بی ‌فرهنگی غالب مورد تاکید است، تا مردمان آسیب ‌دیده از وضع نابسامان فضای معماری کشور.