برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو :
نتیجه ورود فاضلاب به رودخانه های شهری

آب را گل نکنیم …

از بین بردن کیفیت آب رودخانه‌ شهری، نابودی اکوسیستم، آلودگی محیطی، تهدید کشاورزی، تغییر کیفیت آب زیرزمینی و مفهوم اجتماعی و تاریخی رودخانه را موجب خواهد شد.

۰۶ اسفند ۱۳۹۹

از اقدام موضعی در برگزاری مسابقه پل زندگی رودخانه خشک شیراز تا مداخله متناسب با نقش رودخانه شهری

رودخانه شهری حیات بخش سازمان فضایی شهر است نه ویترین آن!

برگزاری مسابقه پل زندگی بر روی رودخانه شهری شیراز بدون وجود طرح ساماندهی یکپارچه و مبتنی بر نگاه سیستمی به شهر، تنها یک مداخله جزیره ­ای است.

۲۹ آذر ۱۳۹۹

نگاهی کوتاه به مسئله ساختار مدیریت شهری، شفافیت و مشارکت عمومی به بهانه  انتشار گزارش حزب اتحاد ملت در مورد عملکرد شواری شهر تهران

چرا مدیریت شهری در ایران شکست می خورد؟

تغییر سیاسی صحیح نه به معنی دست به دست شدن نهادهای قدرت همچون نهاد مدیریت شهری بین احزاب، بلکه به معنی تغییرات نهادی است.

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

تاثیر همه گیری بر سیستم حمل و نقل عمومی

مدیریت حمل و نقل عمومی در بحران کرونا

در شرایط اجتناب دولت مرکزی از اتخاذ محدودیت‌های حمل و نقل عمومی، بنا به شرایط، مدیریت شهری می‌توانند نسبت به تعطیلی این سیستم تصمیم بگیرد.

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

نگاه مصوبه گرایانه، آفت برنامه های راهبردی کشور

نگاه راهبردی در دام جامع نگری

برنامه راهبردی احیاء حوضه آبریز زاینده رود، کل ‌نگر نیست و در دام جامع نگری به معنای تجمیع تصمیمات بخشی و نگاه مصوبه گرایانه افتاده است.

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر موضع شورای شهر در خصوص تخلف ملک ریاست جمهوری؛ از تهدید تا امتیازگیری

 قوانین شهری؛ از سند بالادستی متقن شهر تا شیء قابل معامله

طرح تفصیلی و جامع به عنوان قوانین بالادستی به برگه ­های بازی در دست شورای شهر، مجلس و شهرداری ها برای امتیازگیری از دولت و سایر نهادها بدل شده­ اند.

۰۲ مرداد ۱۳۹۹