پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: احمد صابری

Picture of احمد صابری

احمد صابری

کارشناس ارشد معمای منظر، معمار و معمار منظر در مهندسین مشاور پژوهشکده نظر
یادداشت

دیوار پنجم دور تئاتر شهر

هم گرایی ذی نفعان و ذی نفوذان فضای عمومی مرکز شهر تهران در مساله ای مانند حصارکشی دور تئاتر شهر با منافع و سوگیری‌های به

The Line، رویای بلندپروازانه فرار از مرگ
ساختار قدرت

The Line،رویای بلندپروازانه فرار از مرگ

The line ، ساخت شهر آینده‌گرایانه نئوم با تمرکز بر پایداری محیطی، همخوانی با محیط زیست، جذب گردشگر و اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی شده‌است

 تجدید نظر در زیست سرزمینی
منظر

تجدید نظر در زیست سرزمینی

به نظر می رسد باید با توقف عاجل در مصرف منابع آبی اعم از زیرزمینی و جاری، تغییر الگوی کشاورزی و بازبینی محل استقرار صنایع و سکونت در زیست سرزمینی تجدیدنظر شود.

حریم رودخانه، حقی ملی و منظرین است
منظر

حریم رودخانه، حقی ملی و منظرین است

از دیرباز نگاهی تمامیت خواه ضمن فهم مطلوبیت منظر حریم رودخانه در پی تصرف و ساخت و ساز در آن و منتفع شدن از آثار کمی و کیفی سکونت در مجاورت رودخانه ها بوده است.

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران
منظر طبیعی

جستاری در بحران کمیت آب رودخانه ‌های شهری ایران

تغییر کیفیت آب رودخانه‌ های شهری در کنار کاهش کمیت آنها موجب تغییر مفهوم رودخانه، منظرشهری، سبک زندگی، سرزمین و مفهوم سکونت در حوزه پیرامونی آنها خواهد شد.

آب را گل نکنیم ...
منظر

آب را گل نکنیم …

از بین بردن کیفیت آب رودخانه‌ شهری، نابودی اکوسیستم، آلودگی محیطی، تهدید کشاورزی، تغییر کیفیت آب زیرزمینی و مفهوم اجتماعی و تاریخی رودخانه را موجب خواهد شد.