پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: الهام نهاوندی

الهام نهاوندی

الهام نهاوندی

دکتری شهرسازی، پژوهشگر و نویسنده
آموزش معماری

دانشجو محوری و افت کیفیت آموزش معماری

دانشجو محوری به معنای دانشجو سالاری است و گویی دانشگاه به مثابه یک بنگاه اقتصادی باید مشتری مدار بوده و مشتری ها را به هر ترتیبی راضی نگه دارد!

برنامه ریزی و مدیریت شهر

هسته امن، پدافند غیرعامل، همسو یا خلاف جهت؟

ایده هسته امن با اصل پراکندگی در پدافند غیرعامل در تضاد است و گویی یک هدف آماده و قابل شناسایی برای حملات احتمالی دشمن است که باعث افزایش آسیب پذیری میشود.

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار
برنامه ریزی و مدیریت شهر

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار

قانون حدنگار تمهیدات لازم برای اجرای امر برونسپاری تهیه نقشه عرصه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در نظر نگرفته است و چالشهای فراوانی را سبب شده است.

مدیریت فضاهای جمعی شهری در دوران کرونا
فضای جمعی

مدیریت فضاهای جمعی شهری در دوران کرونا

محدود کردن فضاهای جمعی شهری در جهت عکس موضوع همبستگی اجتماعی عمل می کند و توجیه مناسب و متخصص پسندی در این رابطه وجود ندارد.

برگزاری آزمون نظام مهندسی در مرداد ماه 1400 در بدترین شرایط کرونا در کشور
برنامه ریزی و مدیریت شهر

برگزاری آزمون نظام مهندسی در مرداد ماه 1400 در بدترین شرایط کرونا در کشور

سالهاست که مباحث مقررات ملی ساختمان تغییر می کند، اما سازمان نظام مهندسی به جای به روز کردن دانش و تجربیات مهندسین، در پی جذب مهندسین پایه 3 جدید است

استحاله مفهوم سرزندگی شهری در بحران کرونا
برنامه ریزی و مدیریت شهر

استحاله مفهوم سرزندگی شهری در بحران کرونا

اگر امنیت را یکی از مولفه های سرزندگی در نظر بگیریم بحث «ایمنی در مقابل ویروس کرونا» یکی از شاخص های ضروری برای لحاظ کردن در برنامه ریزی است.