برچسب: خوزستان

نفت و دگرگونی بندر در شهر_بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان و ایجاد زیرساخت ها و تأسیسات خاص خود در کنار این بنادر، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.