پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: فضا

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری
حمید ممانی

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری

مکان طی زمان و فرآیندی به ‌وسیله مردم شکل میگیــرد. ابتدا باید از طریق عوامل فیزیکــی، فعالیت و مفهوم به عنــوان مؤلفه‌های تشکیل‌‌دهنده هویــت مکان معنا یابد.

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند
محمد فرشیدی

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند

زمانی که ساختمان به عنوان یک فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد مجموعه‌ای از روابط را شکل می‌‌دهد؛ به واسطه آن ساختمان شروع به بازتاب و مداخله روابط اجتماعی می‌کند.

تمثیل غار افلاطون در افتراق محیط، فضا، مکان، منظر، زیست جهان در شهر
مریم اسماعیل‌دخت

شهر در تمثیل غار افلاطونی

شهر متشکل از کالبد و فیزیک است؟ شهر مجموعه ای از احساسات نسبت به محیط است؟ شهر کلیتی در هم تنیده از محسوسات و معقولات است؟ یا شهر جهان زیست ساکنین است؟

دیالکتیک فضا، شهر و شهروندان
نظر آنلاین

دیالکتیک فضا، شهر و شهروندان

مدیران شهری با توجه به جایگاه خاص خود و نظر به اسناد بالادستی و علم مربوط به مدیریت تولید و توزیع فضا اقدام به آفرینش یا بازآفرینی فضا در شهر می کنند.