پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: محله معاصر

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور
مرتضی همتی

نگهبان محله؛ یک طرح محله محور

می‌توان طرح نگهبان محله را در تئوری مثبت ارزیابی نمود. اگرچه موفقیت آن با توجه به ابعاد اجتماعی-حقوقی متعددی که دارد منوط به بازخوردگیری مداوم

تهران محله دارد!
مرتضی همتی

تهران محله دارد!

«تهران محله دارد» اگرچه محله های آن کیفیت همگون ندارند و ارزیابی میزان کارکرد آن مبتنی بر بستر وجودی هرکدام «نسبی» است.

محله؛ یک امر نسبی
مرتضی همتی

محله؛ یک امر نسبی

«محله بودن» و «محله نبودن» دو سر یک طیف انگاشته می شود. در بخش هایی از شهر که بستر کالبدی و همچنین وجه ذهنی فراهم‌

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!
مرتضی همتی

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!

به منظور تدوین مولفه‌ های محله معاصر به جای آنکه معیارها از محله سنتی یا محله قراردادی مدیریت شهری اخذ شود، باید داده ‌ها از

عوامل درونی؛ مانعی برای رشد شورایاری‌ها
مرتضی همتی

عوامل درونی؛ مانعی برای رشد شورایاری‌ها

با ایجاد ساختاری یکپارچه که ارتباط میان شورایاری ‌محلات مختلف شهر را تامین می کند، می توان قدرت اثربخشی این نهاد در مواجهه با نهادهای