پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مدیریت شهری

نقدی بر طرح حریم رضوی
مهدی حسین‌زاده

نقدی بر طرح حریم رضوی

از مهمترین انتقادات وارد بر طرح حریم رضوی مستثنی نمودن نهاد آستان قدس رضوی از دیگر ارگان های خصوصی، دولتی یا خصولتی در رابطه با نحوه مداخلات در بافت است.

شهر به مثابه یک کل
مهدی حسین‌زاده

شهر به مثابه یک کل

در شهر مشهد موارد متعددی چون فساد سیستمی و مدیریتی، مشکلات اقتصادی، تعدد ذینفعان و ذینفوذان در موفقیت یا عدم توفیق راهکارها و طرحهای بافت پیرامونی حرم نقش دارند

سیل، غافلگیری، خسارت؛ یک داستان تکراری
پریچهر صابونچی

سیل، غافلگیری، خسارت؛ یک داستان تکراری

با آگاهی از خسارات جانی و مالی سیلهای سالانه و انتظار اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در برنامه ریزیهای شهری چه موانعی بر سر راه کاهش پیامدهای مخرب سیل وجود دارد؟

بازی خیال در ارتفاع – واقعیت در زمین
سینا ناصری

بازی خیال در ارتفاع، واقعیت در زمین

ضوابط برداشتن محدویت ارتفاع در بافت ناپایدار شهری آیا می تواند برای به حرکت درآمدن ساخت و ساز در بافت ناپایدار شهر تهران کافی باشد؟

مد دوچرخه سواری، راهبردی یا نمایشی؟
یاسمین راشدی‌اسکویی

مد دوچرخه سواری، راهبردی یا نمایشی؟

دوچرخه سواری به عنوان وسیله حمل و نقل شهری نیازمند زیرساخت هایی است که در حال حاضر در پایتخت وجود ندارد.

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار
الهام نهاوندی

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار

قانون حدنگار تمهیدات لازم برای اجرای امر برونسپاری تهیه نقشه عرصه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در نظر نگرفته است و چالشهای فراوانی را سبب شده است.

زائر یا مجاور؟ کدام یک مسئله شهر مشهد است؟
محمدجواد نطاق

کدام یک مسئله شهر مشهد است؟ زائر یا مجاور؟

برنامه‌ریزی جداگانه و دوقطبی در مشهد موجب شده که ارتباط زائر با مجاور روز به روز کمتر شود و با حذف همبستگی اجتماعی، رابطه آنها به سمت رابطه صرف اقتصادی هدایت شود.

گورستان یا هسته امن؟
امیر میراحمدی

گورستان یا هسته امن؟

مسئله نوسازی بافت فرسوده تهران و نحوه اقدام در این خصوص از چالش های پیش روی مدیریت شهری است. پروژه هسته امن محله اقدامی فوری برای احتمال وقوع زلزله در شهر است.