افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر
مریم اسماعیل‌دخت

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری

با افزايش فزاينده جمعيت شهری و هجوم به کلان شهرها و سرريز جمعيتی، توسعه کالبدی شهر و نیاز به زیرساخت ها و پاسخگویی به کمیت و کیفیت زیست امری ناگزیر است.

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران
صنعت ساختمان
بابک داریوش

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران

صنعتی سازی ساختمان فرآیندی است که در صورت رعایت الزامات آن موجبات بهبود و افزایش خروجی سیستمهای ساخت و بهینه سازی بهره برداری را فراهم خواهد کرد.

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم

روش تحقیق در اکوتوریسم پیوند جدانشدنی با روشهای تحقیق در جغرافیایی طبیعی دارد ولی در پژوهشهای جغرافیایی هنوز پیگیری چیستی و کجایی پدیده‌ ها اولویت دارد

«بازی» در گردشگری خلاق

«بازی» در گردشگری خلاق

در گردشگری خلاق بازی مفهومی پویا و پیچیده است و اغلب در آن موقعیت هایی خلق می شود که فرایند یادگیری را تسهیل می کند.

نظام ‌نامه محله: کاخ مرمرینِ بی شالوده
سازمان فضایی شهر
مرتضی همتی

نظام ‌نامه محله: کاخ مرمرینِ بی شالوده

از طرح نظام‌ نامه مشارکت محلی شهروندان با مدیریت شهری با توجه منطق درونی طرح چه ارزیابی می توان به دست داد؟

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر
مریم اسماعیل‌دخت

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری

با افزايش فزاينده جمعيت شهری و هجوم به کلان شهرها و سرريز جمعيتی، توسعه کالبدی شهر و نیاز به زیرساخت ها و پاسخگویی به کمیت و کیفیت زیست امری ناگزیر است.

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران
صنعت ساختمان
بابک داریوش

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران

صنعتی سازی ساختمان فرآیندی است که در صورت رعایت الزامات آن موجبات بهبود و افزایش خروجی سیستمهای ساخت و بهینه سازی بهره برداری را فراهم خواهد کرد.

چالش ضرورت شهرجدید در شهرکرمانشاه با توجه به وضعیت موجود
برنامه ریزی و مدیریت شهر
بهزاد مسعودی‌اصل

چالش ضرورت شهر جدید در شهر کرمانشاه با توجه به وضعیت موجود

از مهمترین ضرورتهای ایجاد شهر جدید در استان کرمانشاه لزوم در نظرگرفتن جمعیت پذیری استان در سالهای آتی و محدودیت کلان شهر کرمانشاه از حیث توسعه فیزیکی است.

گرانی سفر و شوک به سلامت جامعه
صنعت گردشگری
مهدیه شهرابی فراهانی

گرانی سفر و شوک به سلامت جامعه

با گرانی خدمات گردشگری روبرو هستیم. می توان چنین تحلیل کرد که نگرش کلان کشور به گردشگری در یک برآیند کلی نگرش صحیحی نیست.

محله محوری در مدیریت شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر
دلارام سبک رو

محله محوری در مدیریت شهری

محله با ظهور الگو برنامه‏ ریزی شهری وارداتی که در قالب طرحهای جامع شهری به نظام شهرهای سنتی ایران تحمیل شد مورد تهاجم قرار گرفت.

مطلب دیگری وجود ندارد.