پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: سیده‌حسنا حسینی‌نسب

سیده‌حسنا حسینی‌نسب

سیده‌حسنا حسینی‌نسب

کارشناس ارشد معماری منظر، مهندسین مشاور پژوهشکده نظر
زنان نامرئی و منظر شهری
فضای جمعی

زنان نامرئی و منظر شهری

شاید با بازنگری در تعیین الزامات و استانداردها از دریچه حذف نابرابریهای پنهان، منظر شهری عادلانه و امن تری برای زنان و همه گروههای جنسیتی و سنی فراهم شود.

گیاهان راه نجات فضاهای گمشده شهری خواهند بود
منظر

گیاهان راه نجات فضاهای گمشده شهری خواهند بود.

نگاه به پل­های سواره روگذر به عنوان فضاهای گمشده شهری و عناصر صنعتی خشن می ­تواند به فرصتی جهت بازتعریف منظر شهری ایرانی در آینده شهرهای ایرانی تبدیل شود.