برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 28 February , 2021
امروز : یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ - 17 رجب 1442
از اقدام حداقلی در رنگ­ آمیزی تا شناخت به عنوان فضاهای فعال شهری

برخورد با فضای گمشده پل ­های روگذر سوار در شهر

پذیرش ظرفیت فضای زیر پل ها به ‌عنوان فضای شهری و تعریف کاربری­ تفریحی و خدماتی با توجه به اقتصاد خرد می تواند به تحقق زندگی پیاده کمک کند.

۱۷ دی ۱۳۹۹