پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: نظر آنلاین

نظر آنلاین

نظر آنلاین

دولت، هیچ کاری به مسکن ندارد
مسکن

دولت، هیچ کاری به مسکن ندارد.

حقیقت این است که دولت در پی نادیده گرفتن موضوع مسکن است و با توجه به توانایی اقشار متوسط و بالا برای تأمین این نیاز، محصول نادیده‌گرفتن اقشار کم‌درآمد است.

«باد» هم دلیل و هم راه حل آلودگی هوای تهران
برنامه ریزی و مدیریت شهر

«باد» هم دلیل و هم راه حل آلودگی هوای تهران

وقت آن است که شهردار تهران برای کاهش آلودگی هوا الگویی جز افزایش محدودۀ طرح ترافیک در روزهای آلوده و امید به وزیدن باد موافق طراحی کند.

تحقق پذیری شهر اسلامی
مبانی شهر

تحقق پذیری شهر اسلامی

اخلاق یعنی چگونه بایدها و نبایدها در شهر اسلامی با توجه به شرایط محیطی اعمال شود و عمل طوری باشد که ایده آل‌ها با مصلحت‌ها و واقعیت‌ها تضاد ایجاد نکند.

اتوبان‌کردن مسیل، هنر نیست.
منظر طبیعی

اتوبان‌کردن مسیل، هنر نیست.

اتوبان‌شدن مسیل و تخریب منظر طبیعی شهرها اشتباه است و کانال‌های هدایت‌کننده آب دلیل خوبی برای تشویق مسببان این دخالت نیستند.

ارزش افزوده‌ای که شهر برای برخی مناطق ایجاد می‌کند، سهم همۀ پلاک‌های شهر است.
برنامه ریزی و مدیریت شهر

ارزش افزوده‌ای که شهر برای برخی مناطق ایجاد می‌کند، سهم همۀ پلاک‌های شهر است.

مالکان املاک شهری به واسطۀ استفاده از خدمات شهر، بی‌آنکه نقشی در ایجاد رونق داشته باشند، از ارزش افزوده ای در گذر زمان برخوردار می‌شوند که متعلق به شهر است.