پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر شهری

منظر سوگ، بی عاری اجتماعی
هانی ارجمندی

منظر سوگ، بی عاری اجتماعی

در گذشته، سوگ و سیاهی زنی هم زمان بود با حضور، همدلی، کمک و رسیدگی به بازماندگان و مسئولیت اجتماعی. امروزه اما این موضوع رنگ دیگری به خود گرفته است.

ریشه به تیشه منظر تاریخی اهواز...
امین مقصودی

تیشه به ریشه منظر تاریخی اهواز…

برای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی شهر اهواز، باید در دو جهت شناخت بافت تاریخی و آگاهی سازی بسیاری از مدیران شهری از ارزش های منظرین آن گام برداشته شود.

آسفالت و سیمای شهری تهران
رضا کسروی

آسفالت و سیمای شهری تهران

نقش آسفالت در سیمای تهران معاصر چیست؟
اینکه ظهور آسفالت به مثابه یک مصالح مدرن با منظر شهری ما چه کرد موضوعی است که باید از دریچه رویکرد منظر بدان پرداخت.

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر
غزال مسافرزاده

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر

در شناسایی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور توجهی به شاخص مطلوبیت منظر شهری نشده و پیشینه قابل توجهی در ارتباط با نوسازی بافت فرسوده و مطلوبیت منظر شهر مشاهده نمیشود

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند
آرش تقی ‌پوراختری

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند

چرایی اهمیت صیانت از حقوق شهروندان در حوزه توسعه فناورانه مدیریت شهری در ایران هدف این نوشتار است. موضوعی که ایده شهر هوشمند را تغییر داده است.

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه های تاکسیرانی شهری
امیر هاشمی‌زادگان

ضعف نگاه یک بعدی به پایانه ­های تاکسیرانی شهری

پایانه تاکسیرانی باید مثل یک زیرساخت محل پناه باشد و بیابان‌های شهری را خنثی کند. همه توان نباید برای پارک‌سازی در زمین‌های دور از جنب و جوش شهری باشد.

امرِ «حاضر» در منظرِ شهر
مریم مجیدی

امرِ «حاضر» در منظرِ شهر

شهروند، به مثابۀ فاعل منظر شهر، باید در شهر «حضور» داشته باشد، اما با مفهوم راستین آن. یعنی صرف بودن در مکانی با عنوان شهر، قائل به تولید مفهوم شهروندی نمی‌شود.

تمثیل غار افلاطون در افتراق محیط، فضا، مکان، منظر، زیست جهان در شهر
مریم اسماعیل‌دخت

شهر در تمثیل غار افلاطونی

شهر متشکل از کالبد و فیزیک است؟ شهر مجموعه ای از احساسات نسبت به محیط است؟ شهر کلیتی در هم تنیده از محسوسات و معقولات است؟ یا شهر جهان زیست ساکنین است؟