پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر شهری

سیمای لبه های مصنوع شهری
رضا کسروی

سیمای لبه های مصنوع شهری

نتیجه رها شدگی ناشی از نگرش صلب طرح ­های توسعه، نابسامانی سیمای یک لبه شهری است.

درک سیمای پیاده ‌راه
علی یاسر جعفری

درک سیمای پیاده ‌راه

آیا برای ایجاد پیاده ‌راه تنها منع عبور خودرو در محدوده کفایت می‌ کند؟ درک مخاطب از فضا چگونه خواهد بود؟

نقدی بر وضعیت ورودی های کلانشهر تهران
امیر میراحمدی

نقدی بر وضعیت ورودی های کلانشهر تهران

شاخصه هایی که برای ورودی های کلانشهر تهران مطرح می شود، نشانه ابهام و ناآگاهی درباره موضوع ورودی و شیوه برخورد با آن در شهر معاصر است.

کشور داری یا بنگاه داری؟
مهدی حسین‌زاده

کشور داری یا بنگاه داری؟

پادگان لشکر 77 ارتش مشهد شامل باغی قدیمی در میانه شهر است. بنگاه داری در مدیریت شهری مشهد، شهروندان را از این فضای شهری محروم ساخته است.

محله؛ یک امر نسبی
مرتضی همتی

محله؛ یک امر نسبی

«محله بودن» و «محله نبودن» دو سر یک طیف انگاشته می شود. در بخش هایی از شهر که بستر کالبدی و همچنین وجه ذهنی فراهم‌ تر باشد فضا «محله‌ تر» است.

ضوابط نمای شهری، مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه
الهام ضابطیان‌طرقی

ضوابط نمای شهری، مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه

نماهای شهری مرز بین عرصه خصوصی و عمومی هستند. در واقع چالشی که برای تدوین ضوابط نما وجود دارد تعیین مرز بین قوانین و احترام به سلیقه طراحان و مالکان است.

ضرورت ساماندهی سیما و منظر شهر کرمانشاه
بهزاد مسعودی‌اصل

ضرورت ساماندهی سیما و منظر شهر کرمانشاه

ساماندهی فضای كالبدی و اجتماعی شهری به صورت مطلوب می‌تواند تلاشی در راه كاهش تعارض فضای كالبدی و محتوای اجتماعی سیمای بصری شهر باتمدن و كهن كرمانشاه باشد.

فرصتی به شهر برای دیده شدن
فرزانه آزادی

فرصتی به شهر برای دیده شدن

باید با سرمایه گذاری در فضاهای شهری به قابهای ماندگار در تهران تاکید شده و قوانین به ارائه برنامه برای استفاده از پتانسیل های بصری شهر برای دیده شدن بپردازند.

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران
رضا کسروی

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران

در منطق تفکیک قوا لازم است حیثیت هر کدام از بخش های صاحب قدرت، بنا به وظایف از هم تفکیک شود تا از تمرکز قدرت در یک بخش خاص و تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.

هدف از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه‌ چيست؟
رضا کسروی

تحلیل نقش نما و معماری در آشفتگی سیمای شهر

در ضوابط نماسازی شهر تهران، می توان کنسول هایی را که در معابر شهری به سمت معبر داده می شوند را از نظر تاثیر و نقش نما بر آشفتگی دید ناظر قابل نقد دانست.