پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر شهری

از پاریز تا Pariz؛ نقدی بر ظهور نشانه های لاتین در منظر شهری
مرتضی همتی

از پاریز تا Pariz

از پاریز تا Pariz؛ چه ارزیابی از ظهور نشانه لاتین در منظر شهرهای ایران داشت؟

تقلید بدون ¬حجت در سیمای شهری
رضا کسروی

تقلید بدون ­حجت در سیمای شهری

آنچه در سیمای شهر به عنوان تقلید نمای رومی دیده می شود، اساسا رومی نیست! یعنی از نظر فرم با هندسه، تناسبات و جزییات آن نوع از معماری نسبتی ندارد.

آیا ممنوعیت کاشت درختان مثمر در فضاهای شهری اقدامی صحیح است؟
ریحانه خرم‌رویی

ممنوعیت کاشت درختان مثمر

درختان با تنوع ساختاری و ویژگی های اکولوژیکی از مهم ترین عناصر در ساختار فضای باز شهری محسوب می شوند و نقش غیر قابل انکاری را در روح و جسم انسان بازی می کنند.

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار
غزال مسافرزاده

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار

پیاده راه در صورت توجه به مسائل کیفی و کمی می تواند باعث یکپارچگی فضا شده و بر تعاملات، کنش های اجتماعی و دلبستگی بیشتر افراد به فضا بیافزاید.

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید
مریم مجیدی

لطفاً سَرِ ماهی را پیدا کنید

سر ماهی استعاره از محصول زائدی است که میتواند به چیزی سودمند تبدیل شود. یعنی مؤلفه هایی که در نظر مدیریت شهری فاقد ارزش و برای مردم محلی بسیار ارزشمند است

منظر شهری و نقش پرندگان
امین مقصودی

منظر شهری و نقش پرندگان

حضور پرندگان در منظر شهری و حضور افراد در کنار یکدیگر به منظور تماشا و غذا دادن به آنها، فرصت منحر به فردی از ادراک متفاوت شهر برای شهروندان است.

شهر و دیوارهایش: روایت رسانه از دیروز تا امروز
سینا ناصری

شهر و دیوارهایش: روایت رسانه از دیروز تا امروز

دیوار شهر، رسانه ای به روز، کم هزینه و خودجوش است که بواسطه پیوند غیر الحاقی خاطرات و نمادها خود را در منظر شهر از حذف مصون داشته و کماکان کارکرد خود دارد.

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر
محمد فرشیدی

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر

ایستگاه های تاکسی در شهر سرپناه هستند و نه عنصری از منظر شهر. موقعیت آنها در فضای شهری از نظر وسعت و شاخص بودن در دایره دید عابرین نقطه ای بسیار پر اهمیت هستند.

«زشتی» های یک شهرْ بخشی از منظرِ شهر
مریم مجیدی

«زشتی» های یک شهر بخشی از منظرِ شهر

تصویر شهر باید خود شهر را منعکس کند. تصاویر ساختگی و غیرواقعی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر هزینۀ روانی نیز برای جامعه مضر هستند.