برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Monday, 22 April , 2019
امروز : دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 شعبان 1440

نگاهی دوباره به تعریف ساختمان‌های بلند

روشن‌نبودن اعداد مشخص برای حد ارتفاعی ساختمان بلند نیز در اجرای ضوابط شهری با قابلیت تفسیر، تبعات بسیاری ایجاد خواهد کرد. این دوگانگی چالش اصلی تعریف ساختمان بلند در نظام مدیریت شهری کشور است. واگذاری تعیین حدود ساختمان­‌های بلند به نهادهای مدیریت محلی، مانند آنچه در برخی از ایالات کانادا دیده می­‌شود، می­‌تواند یک راهکار باشد.

۱۸ فروردین ۱۳۹۸