پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

شکل گیری شهر مشهد در 3 دوره تاریخی

شهر مشهد همواره به‌واسطۀ زائرپذیر بودن از ابتدای پیدایش، در حال توسعه و گسترش بوده است که این موجب تغییرات و تحولات اساسی در شاکلۀ شهری شده است.

صفحه اصلی
برگی از تاریخ
نظر آنلاین

شکل گیری شهر مشهد در 3 دوره تاریخی

شهر مشهد همواره به‌واسطۀ زائرپذیر بودن از ابتدای پیدایش، در حال توسعه و گسترش بوده است که این موجب تغییرات و تحولات اساسی در شاکلۀ شهری شده است.

سبک شناسی "آر-نوو" در معماری معاصر ایران
مدرنیته و هنر مدرن
سعید حقیر

سبک شناسی “آر-نوو” در معماری معاصر ایران

این مقاله قصد دارد تا با بررسی تطبیقی گرایش های معماری آر-نوو در غرب و در ایران، به یک سبک شناسی جدید از این جنبش معماری غربی در ایران معاصر نزدیک شود. همچنین در این راستا به بررسی امکان طبقه بندی مجموعه این سبک ها در معماری معاصر ایران، در یک دوره زمانی مشخص، خواهد پرداخت.

صفحه اصلی
معماری
نظر آنلاین

ادراک معماری

كمبود كتاب‌هاي مفيد و خوب در اين زمينه جهت‌گيري اساساً ادبي و انتزاعي فرهنگ ما حاكي از اين است كه فرانسويان كمي وجود دارند كه از معماری سر در مي‌آورند و مي‌توانند نكات جالب توجهی را در آن‌ها بيايند.

زمان و مکان در نگارکری ایرانی قسمت چهارم
نگارگری
گلناز کشاورز

زمان و مکان در نگارگری ایرانی، قسمت چهارم

بزرگترین مشكل در هنر نقاشی، چگونگی نمایش عالمی سه بعدی روی قطعه‌ای دو بعدی است. در اینجا تصویری از شاهنامۀ طهماسبی به‌عنوان نمونه آورده شده است. در این تصویر كه موضوع آن حملۀ‌ ضحاك به قصر فریدون است و به دست سلطان محمد تصویر شده، مشاهده می‌‌شود كه به‌هیچ صورتی نمی‌توان هم صحنۀ كارزار را مشاهده كرد

صفحه اصلی
اخبار
نظر آنلاین

سير تحول نقوش آوندهاي سيمين طی حكومت ساسانيان

نقوش اين جام عبارت است از تصوير بهرام دوم، فرمانرواي ساساني(275-292 ميلادي) و فرزند جوان او بهرام سوم، در حاليكه حلقه وليعهدي را در دست گرفته؛ نقش اين پادشاه همراه وليعهد در سكه‌ها و نقش برجسته‌هاي آن دوران نيز ديده مي‌شود. به طور كلي يك تقسيم بندي نسبي از سير تحول نقوش آوندهاي سيمين را با مطالعات عيني و ظروف موجود مي‌توان به شرح زير پيشنهاد كرد: 1. از اوايل قرن سوم تا اوايل قرن چهارم ميلادي كه در اين دوره نقش شاهان و بزرگان ساساني به عنوان تجليل فرمانروا و دودمان او بر بدنه جام و مركز بشقاب‌ها نقش شده‌است. اين‌ها را ظروف اوليه ساساني بايد به شمار آورد، يعني دوراني كه فقط تصاوير شاهان و بزرگان به صورت رسمي تصوير شده و هنوز از صحنه‌هاي بزم و شكار در اين دوره خبري نيست. 2. دروه دوم كه از دهه‌هاي نخستين قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم ميلادي يعني به تقريب از اوايل حكمراني شاهپور اول تا دوران سلطنت بهرام پنجم (بهرام گور) ادامه مي‌يابد. در اين دوره صحنه‌هاي شكار به اشكال مختلف در روي ظروف مجسم شده، گاهي براي نشان‌دادن قدرت فرمانرروا، او را پياده در حال مبارزه با حيوانات درنده ترسيم نموده‌اند. بايد توجه داشت كه قبل

صفحه اصلی
اخبار
نظر آنلاین

سبک‌سازی جمعیت تهران و بافت فرسوده

اولويت دولت براي سبك‌سازي جمعيت تهران، مي‌تواند از ساكنان فعلي بافت‌هاي فرسوده شروع شود و می‌توان با ارائۀ تسهيلات ويژه، مالكان را تشويق به مهاجرت كند