پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: اهواز

منظر شهری و نقش پرندگان
امین مقصودی

منظر شهری و نقش پرندگان

حضور پرندگان در منظر شهری و حضور افراد در کنار یکدیگر به منظور تماشا و غذا دادن به آنها، فرصت منحر به فردی از ادراک متفاوت شهر برای شهروندان است.

ریشه به تیشه منظر تاریخی اهواز...
امین مقصودی

تیشه به ریشه منظر تاریخی اهواز…

برای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی شهر اهواز، باید در دو جهت شناخت بافت تاریخی و آگاهی سازی بسیاری از مدیران شهری از ارزش های منظرین آن گام برداشته شود.

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز
محمد فرشیدی

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز

ابعاد چندگانه پل های اهواز توانسته منظر آنرا به عنوان منظری ماندگار در ذهن مردم ثبت کند و ادامه رویکرد عملکردی صرف، موجب کمرنگ شدن آن در خاطرات عامه خواهد شد.

کنوکارپوس، عنصر غیر برگزیده طبیعت در منظر اهواز
محمد فرشیدی

کنوکارپوس، عنصر غیر برگزیده طبیعت در منظر اهواز

منظر شهر اهواز در تقابل با کنوکارپوس رو به نابودی رفته در حالی که پتانسیل های طبیعی زیادی در بخش گیاهی خود داشته که به دلیل سهل انگاری با خطر جدی مواجه شده  اند.

شهر علیه اکولوژی منظر
محمد فرشیدی

شهر علیه اکولوژی منظر

اکولوژی منظر به عنوان یک تفکر و فلسفه از ارتباط انسان و محیط پیرامونش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات، به خصوص آب گرفتگی معابر عمومی باشد.