پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: اهواز

منظر شهری و نقش پرندگان
امین مقصودی

منظر شهری و نقش پرندگان

حضور پرندگان در منظر شهری و حضور افراد در کنار یکدیگر به منظور تماشا و غذا دادن به آنها، فرصت منحر به فردی از ادراک

ریشه به تیشه منظر تاریخی اهواز...
امین مقصودی

تیشه به ریشه منظر تاریخی اهواز…

برای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی شهر اهواز، باید در دو جهت شناخت بافت تاریخی و آگاهی سازی بسیاری از مدیران شهری از ارزش

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز
محمد فرشیدی

پل، عنصر فراموش شده در منظر شهر اهواز

ابعاد چندگانه پل های اهواز توانسته منظر آنرا به عنوان منظری ماندگار در ذهن مردم ثبت کند و ادامه رویکرد عملکردی صرف، موجب کمرنگ شدن

شهر علیه اکولوژی منظر
محمد فرشیدی

شهر علیه اکولوژی منظر

اکولوژی منظر به عنوان یک تفکر و فلسفه از ارتباط انسان و محیط پیرامونش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات، به خصوص آب گرفتگی معابر