پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: خیابان

آسفالت نشینی، تفرج شیرازی ها؟!
آیدا اسدافروز

آسفالت نشینی، تفرج شیرازی ها؟!

توسعه فضای سبز در شیراز هرچند که بسیار اهمیت دارد ولی هنوز و شاید هرگز نتواند پاسخگوی نیازهای ساکنین این زمان شیراز باشد.

تطبیق سازمان فضایی شهر با مقتضیِات صنعت
غزال مسافرزاده

تطبیق سازمان فضایی شهر با مقتضیِات صنعت

با توجه به اهمیت کارکردی راه لوله های صنعت نفت، آنها توانسته اند درجهت گیری خیابانها در مناطق مسکونی و ساختار فضای شهری و فعالیتهای اجتماعی تاثیر مهمی بگذارند.

پیاده راه سازی راهی برای برند شدن شهرداری
ریحانه خرم‌رویی

پیاده راه سازی راهی برای برند شدن شهرداری

اگر روند پیاده راه سازی مرکز همدان به همین منوال و بدون برطرف کردن موانع زیرساختی ادامه یابد در آینده رفع مشکلات آن هزینه بر خواهد بود.

نقش خیابان در ایران مدرن با رویکرد نحو فضا
صبا سلطان‌قرائی

نقش خیابان در ایران مدرن با رویکرد نحو فضا

 در روش نحو فضا، در خیابان هرچه هم پیوندی و اتصال بیشتر باشد خیابان از لحاظ کالبدی دارای قابلیت بیشتری برای اجتماع پذیری است.

لذت پرسه‌زنی شبانه در خیابان‌ها
مهندسین مشاور پژوهشکده نظر

لذت پرسه زنی شبانه در خیابانها

پیاده روی شبانه در شهرها فرصتی برای گسترش و بسط یافتن؛ فرصتی برای رهایی از محدودیت‌های زندگی روزانه؛ شعف ناشی از کشف و هم آهنگی و توجه به محیط اطراف است.

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا
صبا سلطان‌قرائی

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا

نحوه خیابان‌کشی و ساختار پیکره‌بندی آن تأثیر مستقیم، در نحوه حرکت و شناخت افراد از شهر دارد. بنابراین خیابان الگویی برای نحوه رفتار و زندگانی افراد هست.

سیمای شهری تهران معاصر
رضا کسروی

سیمای شهری تهران معاصر

رویکرد به نما و سیمای شهری در تهران مانند رویکرد مدرنیستی دوران پهلوی اول، بنا محور است و دخالت در حد خیابان­های معین رضاخانی به تمام معابر تسری یافته ­است.