برچسب: شهر

نقدی بر ابعاد اجتماعی راهبردهای طرح جامع تهران

راهبردهای طرح جامع کالبد مشترک را بررسی و راه حل کالبدی چون حوزه‌‌بندی عملکردی و ساماندهی کالبدی را برای توسعه اجتماعی از طریق فضای عمومی مورد توجه قرار می‌دهد.

آیا شهرهای فعلی کشور اصول تاب آوری در برابر بیماری های پاندمیک را در نظر گرفته اند؟

به نظر می رسد تهیه طرح جامع تاب آوری در برابر بیماری های فراگیر و نحوه بازنگری اصول، سرانه ها و استاندارد های شهری متناسب با آن، ضروری است.

صفحه 1 از 3 1 2 3

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.