پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهروندی

انقیاد شهروندی
مریم مجیدی

انقیاد شهروندی

انقیاد تنها منع دسترسی به یک مکان نیست. عدم توجه به حقوق شهروندی مثل آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت در ایجاد فضاهای شهری نیز یکی از نقاط بحرانی در مدیریت است.

انتخابات شورای شهر زیر سایه رییس جمهور
عطیه غفوری

انتخابات شورای شهر زیر سایه رییس جمهور

باید با ظرفیت انتخابات برای تغییر و کمک گرفتن از امکانات دیجیتال، هزینه آنرا را کاهش و از پتانسیل آن برای بهبود کارآیی مدیریت شهری و نظارت عمومی بر آن بهره برد.

شهروندزُدایی و طَردشدگی فضایی
مریم مجیدی

شهروندزدایی و طردشدگی فضایی

رفع طردشدگی شهروندان از فضای شهری و بازپس گیری آن تنها در صورتی رخ می دهد که مدیریت شهری در گام اول «شهروندی به مثابۀ یک حق» را به رسمیت شناخته و بپذیرد.

بازیابی ارتباط شهروندان در شهر
مهدا فروغی

بازیابی ارتباط شهروندان در شهر

بازیابی ارتباط شهروندان با شهر با دادن مسئولیت و وظایفی مربوط به شهر آغاز می شود و خانه (حریم خصوصی شهروندان)، بهترین محل برای شروع این امر است.

اهمیت توجه به حافظه جمعی در مدیریت شهری
مهدا فروغی

اهمیت توجه به حافظه جمعی در مدیریت شهری

نام معابر و محلات از عناصر موثر بر حافظه جمعی است که یادآور تاریخ منطقه است. این نام می تواند با افراد ساکن محله، شغل رایج، موقعیت محله و … مرتبط باشد.

شهر، عرصۀ آشکارگی و رخدادها
مریم مجیدی

شهر، عرصۀ آشکارگی و رخدادها

رخدادها عامل اصلی شکل ‌گیری و ثبت وقایع، خاطرات و هویت جمعی شهروندان هستند و با این نگاه تاثیرگذاری شهروندان در ساختن فضاهای شهری موثر خواهد بود.

شهروندی کنشگری است
مریم مجیدی

شهروندی کنشگری است

شهروندان اگر کنشگری نداشته باشند، نباید انتظار داشته باشند که مدیران شهری برای آنها کاری کرده و یا حتی در مواردی آنها به رسمیت بشناسند.