پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر راه

راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟
سعید غلام‌پور

راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟

راه های روستایی بیش از آن که نیاز به ایمنی از جنس معمول که در نهایت منتج به تحمیل هندسه به مسیر خواهد شد، داشته باشد؛ نیازمند القای حس امنیت در نظر مسافران است.

مسیر هوشمندسازی شبکه‌ های ارتباطی
سعید غلام‌پور

مسیر هوشمندسازی شبکه‌ های ارتباطی

هوشمند سازی، نتیجه گسترش تکنولوژی در ابعاد گوناگون است که پای آن به جاده‌ ها و خودروها نیز کشیده شده تا به دنبال آن افزایش ایمنی و رفاه حال مسافران فراهم شود.

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه
سعید غلام‌پور

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه

بخشی از فعالیتهای قاچاق به دلیل نبود شرایط مطلوب استان و نبود امکانات از سوی ساکنین بومی انجام میشود. رونق گردشگری میتواند بر رونق اقتصادی منطقه بیفزاید.

فرزانه آزادی

ارتقا کیفیت فضاهای سبز شهری

ارتقای کیفیت فضاهای سبز عامل ارتقای منظر بزرگراهها است. کاشت گیاهان خطی در طول بزرگراهها تنها راه توجه به این مسیرها نبوده و تغییر رویکرد لازم است.

از پاریز تا Pariz؛ نقدی بر ظهور نشانه های لاتین در منظر شهری
مرتضی همتی

از پاریز تا Pariz

از پاریز تا Pariz؛ چه ارزیابی از ظهور نشانه لاتین در منظر شهرهای ایران داشت؟