پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: امیر هاشمی‌زادگان

امیر هاشمی‌زادگان

امیر هاشمی‌زادگان

دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»
مبانی نظری منظر

نسبت «قدرت رسانه» و «فهم منظر»

رسانه نمی تواند محیط را حذف کند ولی عکس آن یعنی حذف تصویر ایجاد شده توسط رسانه از طریق منظر، در صورت حضور مخاطب فعال ممکن است.

معضلات غیر رسمی در منظر شهری
منظر

معضلات غیررسمی در منظر شهری

معضلات غیررسمی فضای باز عمومی در شرایطی می تواند برای واحدهای مسکونی ایجاد نشوند که به کل و جزء از طریق طراحی منظر به طور متوازن توجه و پرداخته شود.

قصدیت در فهم زیبایی منظر
مبانی نظری منظر

قصدیت در فهم زیبایی منظر

در ارزیابی زشتی و زیبایی منظر علاوه بر لزوم یادگیری تکنیک ها، شناخت شیوه های مقاومت در برابر قصدیت های غیر دادخواهانه و دیگرستیزانه امری ضروری است.

عبور از بومی ­سازی
مبانی نظری منظر

عبور از بومی ­سازی

بومی سازی تا حدی از تغییرات را می تواند تامین کند و در دراز مدت نمی تواند از عهده آهنگ تغییرات برآید. اگر نیاز به کلی دیگری پیش آید، دوباره باید بومی سازی شود.

این ‌‌همانیِ منظر تهران
منظر

این ‌‌همانیِ منظر تهران

برای منظر تهران نه کالبدی-خاطره ای بودن شرط لازم و کافی است و نه سرعت تغییر آن ها، بلکه با توجه به تغییرات گسترده، دید کل نگر و درک فهمی بین الاذهانی نیاز است.

بیابان شهری
منظر شهری

بیابان شهری

بیابان شهری جایی است که اگرچه درخواست و حضور انسانی هست ولی به نیازهای یک باهم ‌بودگی انسانی در آن توجه نمی ‌شود.

منظر محرم تهران 1399، تقویمی یا وجودی؟
منظر آیینی

منظر محرم تهران 1399، تقویمی یا وجودی؟

آنچه فراتر از سیاه ‌پوشی تقویمی در برنامه های شهرداری لازم است، پرورش نگاهِ اینجا و اکنونی به عاشورای حسینی و محرم است.

بتِ ترسناکِ ستودنیِ غرب
برنامه ریزی و مدیریت شهر

بتِ ترسناکِ ستودنیِ غرب

ایدۀ ترقی گرفتار در تصوری است که طی آن غرب به بتِ ترسناکِ ستودنی تبدیل شده و تخطی از مسیر منتهی به غرب مساوی با همیشه عقب‌ ماندن است.

صفر و یک دیدن ایران و اسلام
معماری اسلامی

صفر و یک دیدن ایران و اسلام

تفکیک صفر و یکی بین ایران و اسلام در منظر شهرهای ایرانی نیز باعث بریده شدن پیوستار تاریخی و جدا شدن از واقعیت ها و مانع درگیر شدن با منظر می شود.