پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: هانی ارجمندی

هانی ارجمندی

هانی ارجمندی

منظر سوگ، بی عاری اجتماعی
منظر شهری

منظر سوگ، بی عاری اجتماعی

در گذشته، سوگ و سیاهی زنی هم زمان بود با حضور، همدلی، کمک و رسیدگی به بازماندگان و مسئولیت اجتماعی. امروزه اما این موضوع رنگ دیگری به خود گرفته است.

دستفروشان در کلان شهر تهران
فضای شهری

دستفروشان در کلان شهر تهران

دستفروشی می‌تواند به عنوان یکی از عناصر منظر شهری موجبات ایجاد فضایی سرزنده در فضاهای شهری از یک سو و اهرمی برای بهبود شرایط اقتصادی از سوی دیگر گردد.

پس کوچه هایی به نام زنان
منظر شهری

پس کوچه هایی به نام زنان

فرهنگ نامگذاری معابر به نام فرد پیش از انقلاب هم وجود داشته اما تفاوت در اهمیت جایگاه زنان در آن زمان بوده است. خیابانهای زیادی به نام زنان در یادها مانده اند.

نقدی بر مقاله ساحل زنان
نقد

نقدی بر مقاله ساحل زنان

نادیده گرفتن انتخاب زنان به صورت جامع، به لحاظ کالبدی، بصری، فعالیتی، منظرین و همچنین اجتماعی در غالب موارد به دلیل عدم شناخت کافی از چنین مولفه هایی است.

زنان و زیرگذر چهارراه ولیعصر
شهر

زنان و زیرگذر چهارراه ولیعصر

از مهمترین مسائلی که در زیرگذر ولیعصر به چشم می خورد ایجاد احساس ناامنی و سردرگمی برای زنان بوده که نیازمند تامل است.

منظر سیاه و سفید شهری
منظر شهری

منظر سیاه و سفید شهری

عدم تغییر منظر رنگی شهر یا تشویق مردم بر خرید خودروهای رنگی با شرایط خاص و مطلوب، سیاست ­هایی است که شهرها را به سمت سیاه و سفید شدن می ­برد.