برنامه ریزی و مدیریت شهر

مدیریت شهری نمایشی؛ قسمت چهارم: سامانه شفافیت شهرداری

سامانه شفافیت که به گفته شهرداری مقدمه ای برای ریشه کن کردن فساد است و نتیجه آن به مرور قابل رویت خواهد بود، خود می تواند زمینه مناسبی برای برخی توجیهات باشد.

صفحه 1 از 31 1 2 31

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.