پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: برنامه ریزی و مدیریت شهر

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی
محمدجواد نطاق

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی

مدیریت سلبی و ایجابی موجب بهبود عملکرد رفتار مردم در یک فضای شهری نمیشوند و نمیتوان با یک دستور، رفتارهای ارگانیک شهروندان در یک فضای شهری را قبضه کرد.

تعریض معابر منطقه شمیران تهران تهدیدی جدی برای خاطرات جمعی و احساس تعلق مردم
سروین الهی

تعریض معابر منطقه شمیران تهران

پیشنهاد تعریض معابر منطقه یک
از سوی معاون فنی و عمران شهرداری، بدون توجه به منظر تاریخی- طبیعی شمیران به منظور بهبود تردد سواره در بافت داده شده است.

تسلط رویکردهای شهری دولت محور با تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش
لیلا سلطانی

تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش

هدف اصلی تشکیل نهاد تهیه و راهبری طرحها در فرآیندی مشارکتی و میانبخشی بوده است. برای تحقق این هدف دو توافقنامه فیمابین ارگانهای ذیربط مصوب و ابلاغ شد.

به نام پیاده به کام سواره
محمدجواد نطاق

به نام پیاده به کام سواره

پیاده مداری، به مضمونی اساسی در توسعه شهرها تبدیل شده است. فقدان سیاست یکپارچه از پیش تعریف‌شده بلندمدت در جهت پیشبرد پیاده مداری ز مشکلات مدیریت شهری است

جهت یابی امری مطلق؟!
آیدا اسدافروز

جهت یابی امری مطلق؟!

جهت یابی و همچنین یافتن مسیر را نمی توان امری مطلق در نظر گرفت و بر اساس تجربه زیسته افراد متفاوت است.

شهر به مثابه یک کل
مهدی حسین‌زاده

شهر به مثابه یک کل

در شهر مشهد موارد متعددی چون فساد سیستمی و مدیریتی، مشکلات اقتصادی، تعدد ذینفعان و ذینفوذان در موفقیت یا عدم توفیق راهکارها و طرحهای بافت پیرامونی حرم نقش دارند

آسفالت نشینی، تفرج شیرازی ها؟!
آیدا اسدافروز

آسفالت نشینی، تفرج شیرازی ها؟!

توسعه فضای سبز در شیراز هرچند که بسیار اهمیت دارد ولی هنوز و شاید هرگز نتواند پاسخگوی نیازهای ساکنین این زمان شیراز باشد.