برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Monday, 22 April , 2019
امروز : دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 شعبان 1440
بارگذاری بیش از ظرفیت شهر تهران عامل تغییرات اکولوژیک؛

شیو ه های درآمدزایی مبتنی بر مداخلات انسانی در طبیعت باید اصلاح شود

میزان بارگذاری در شهر تهران هم اکنون از ظرفیت آن هم عبور کرده و به همین سبب ما شاهد کاهش جدی سرانه های خدماتی و زیستی و افزایش مداخله در طبیعت هستیم.

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

سمن‌ها بازوی اجرایی شهرداری نشوند
الهام فخاری رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران:
میزان تحقق برنامه پنج‌ ساله دوم شهرداری تهران؛ فقط ۳۰ درصد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:
سهم بالای مناطق در تامین درآمد شهرداری تهران
حساب و کتاب حناچی برای حل مشکلات مالی شهرداری تهران
عوارض شهرداری چیست و انواع آن کدامند؟
تفاوت عوارض، جریمه و مالیات