برنامه آتی نظرگاه
نشست "بازشناسی تاثیر شهر برمجسمه" | چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه 1398 | از ساعت 17
Tuesday, 18 June , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۸ خرداد , ۱۳۹۸ - 15 شوال 1440
طرح حیات‌شبانه در پیچ و خم مخالفت‌ها و موافقت‌ها

حیات‌شبانه حق طبیعی شهر تهران است

حیات‌شبانه به واسطه حضور جمعیت و وجود فعالیت، مولد امنیت‌عمومی است و نگرانیهای حول آن نخواهد بود و با برنامه ریزی صحیح در کوتاه‌مدت به تعادل خواهد رسید.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

پیاده‌راه ۳۰ تیر ؛ تاریخ، ادیان یا غذا گردی؟
تلفیق فعالیتها در خیابان 30 تیر