برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Monday, 22 April , 2019
امروز : دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 شعبان 1440
آرشیو : فضای جمعی

ساحل ، فرصت ناشناخته برای ارتقای کیفیت فضا

تفرجگاه‌ ساحلی، فضاهای جمعی مرتبط با سواحل دریا و رودخانه است که به دلیل بهره‌گیری از موقعیت طبیعی خود در جذب مخاطبان موفق عمل می‌کند. این فضاها از چند نظر در شهرها و محیط زیست انسان نقش‌آفرینی می‌کنند. در حالی‌که کاربری‌های رایج شهری همچون فضاهای خدماتی و فرهنگی، ارتباط‌های یک‌سویه را تعریف می‌کنند که به […]

۱۲ آذر ۱۳۹۷